Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 8.9.2017г. до 8.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 361/2017 Престъпления против реда на управлението РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.
П.П.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 8.9.2017г.
На основание чл. 270, ал.1 от НК, на обвиняемия П.П.К. се определя наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т.1 от НК, а именно: ГЛОБА в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева.
П.П.К.
На основание чл. 270, ал.1 от НК, на обвиняемия П.П.К. се определя наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т.1 от НК, а именно: ГЛОБА в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева.
В законна сила на 8.9.2017г.