Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 7.9.2017г. до 7.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧГД No 1008/2017 Назначаване особен представител С.М.Б.   Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 7.9.2017г.
НАЗНАЧАВА адвокат Д.Д.В. за особен представител на детето детето С.М.Б. с ЕГН ********** при сключването на договор за дарение с нейната майка П.Е.М. с ЕГН **********. Определението е окончателно.
В законна сила на 7.9.2017г.