Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 4.9.2017г. до 4.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 350/2017 Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
М.А.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 4.9.2017г.
ОТМЕНЯ наложената на М.А.А., ЕГН-**********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
М.А.А.
В законна сила на 12.9.2017г.
2 НОХД No 350/2017 Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
М.А.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 4.9.2017г.
1.Обвиняемият М.А.А. се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление по чл. 207 ал. 1 вр. чл. 20 ал. ал. 2 от НК , а именно: за това , че от 29.10.2015г. в землището на с. Детелина , общ. Карнобат в съучастие с Фотьо А.А. с ЕГН: ********** с адрес *** като извършител намерил чужда движима вещ -1 брой кобила, порода „каракачанка „ на стойност 1000 лв./ хиляда лева / и в продължение на една седмица не съобщили за нея на собственика Р.С.А. от с. Везенково ,общ. Сунгурларе , обл. Бургас , на властта или на този който я е изгубил. 2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. 3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 207 ,ал.1 и чл. 54 от НК на обвиняемия М.А.А. се определя наказание „ГЛОБА ” в размер на 200 / двеста / лева . 4.Веществени доказателства – няма 5.Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени изцяло на собственика на вещта . 6.Разноски по делото –222,52 лв. за изготвена оценителна експертиза които обвиняемия ще възстанови след одобрение на настоящото постановление.
М.А.А.
В законна сила на 4.9.2017г.