Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 28.8.2017г. до 28.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 601/2017 Искове по СК - издръжка, изменение А.Е.К. Е.А.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 28.8.2017г.
2 Гражданско дело No 786/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Й.П. К.А.Х. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 28.8.2017г.
В законна сила на 20.9.2017г.
3 Гражданско дело No 959/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.К.В.,
С.С.Ч.
  Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 28.8.2017г.
В законна сила на 15.9.2017г.
4 АНД No 214/2017 РДГ Д.Д.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 28.8.2017г.
НП-отменено
В законна сила на 16.9.2017г.