Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 11.8.2017г. до 11.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 315/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Б.И.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 11.8.2017г.
ОТМЕНЯ наложената на подс. Б. И.И., ЕГН: **********, мярка за неотклонение, а именно „ ПОДПИСКА”. НАСТОЯЩОТО определение може да бъде обжалвано и (или) протестирано с частна жалба или частен протест в 7- дневен срок, считано от днес пред БОС.
Б.И.И.
В законна сила на 19.8.2017г.
2 НОХД No 315/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Б.И.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 11.8.2017г.
Подсъдимият Б.И.И. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 343 б, ал. 1 от НК, а именно за това, че на 31. 07. 2017 г. около 03:10 часа, в гр. Карнобат, област Бургас, на бул. Москва до Автогара Карнобат по посока от гр. Айтос към гр. Сливен управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка Рено, модел Лагуна с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1, 2 на хиляда, а именно 2, 56 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с фабричен № ARSM 0094. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. За посоченото престъпление, при условията на чл. 55 , ал. 1, т. 1 от НК на подс.Б.И.И. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип при първоначален „общ“ режим, както и наказание глоба в размер на 150 лева. На основание чл. 59, ал.1 от НК приспада времето през което подс. И. е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа, считано от 31.07.2017 г. На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на подс. Б.И.И. се налага и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което подс. И. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 31. 07. 2017 година.
Б.И.И.
В законна сила на 11.8.2017г.