Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 10.8.2017г. до 10.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 317/2017 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Р.Т.Р. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 10.8.2017г.
На основание чл.234, ал.1 от НК, вр.чл. 55, ал. 1, т. 1 от на обвиняемата Р.Т.Р. се определя наказание 6/ ШЕСТ/ месеца лишаване от свобода, изпълнението на което се отлага за срок от 3 /ТРИ/ години на основание чл. 66, ал. 1 и глоба в размер на 500 лева.
Р.Т.Р.
В законна сила на 10.8.2017г.
2 НОХД No 317/2017 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Р.Т.Р. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 10.8.2017г.
Р.Т.Р.
В законна сила на 18.8.2017г.
3 НОХД No 318/2017 Престъпления против горското стопанство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Р.Н.Т.,
А.Щ.А.,
С.Х.А.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 10.8.2017г.
1. 1. Обвиняемият Р.Н.Т. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 235, ал. 3, т. 1, вр. чл. 235, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК за това, че на 30. 05. 2016 г. в землището на бившето с. Балабанчево, общ. Сунгурларе, област.Бургас от отдел 173, подотдел „З”-общинска горска територия, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с непълнолетния С.Х.А. и А.Щ.А. *** без редовно писмено позволително отсякъл с моторен трион марка „GOSH”, взел и извозил 5.4 кубични метра дърва от дървесен вид „Благун” на стойност 216.00 (двеста и шестнадесет) лева, собственост на Община Сунгурларе. 1. 2. Обвиняемият А.Щ.А. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 235, ал. 3, т. 1, вр. чл. 235, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че на 30. 05. 2016 г. в землището на бившето с. Балабанчево, общ. Сунгурларе, обл. Бургас от отдел 173, подотдел „З”-общинска горска територия, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с непълнолетния С.Х.А. и Р.Н. *** без редовно писмено позволително отсякъл с моторен трион марка „GOSH”, взел и извозил 5.4 кубични метра дърва от дървесен вид „Благун” на стойност 216.00 (двеста и шестнадесет) лева, собственост на Община Сунгурларе. 1. 3. Обвиняемият С.Х.А. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 235, ал. 3, т. 1, вр. чл. 235, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК за това, че на 30. 05. 2016 г. в землището на бившето с. Балабанчево, общ. Сунгурларе, област Бургас от отдел 173, подотдел „З”-общинска горска територия, действайки като непълнолетен, но разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с А.Щ.А. и Р.Н. *** без редовно писмено позволително отсякъл с моторен трион марка „GOSH”, взел и извозил 5.4 кубични метра дърва от дървесен вид „Благун” на стойност 216.00 (двеста и шестнадесет) лева, собственост на Община Сунгурларе. 2. Престъплението е извършено от тримата обвиняеми при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. 3. 1. За посоченото в точка 1. 1. престъпление при условията на чл.55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия Р.Н.Т. се определя наказание 9 месеца лишаване от свобода като на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от три години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага по лекото наказание ГЛОБА, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. 3. 2. За посоченото в точка 1. 2. престъпление при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК от НК на обвиняемия А.Щ.А. се определя наказание 6 месеца лишаване от свобода като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от три години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага по лекото наказание ГЛОБА, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. 3. 3. За посоченото в точка 1. 3. престъпление при условията на чл.54 от НК на обвиняемия С.Х.А. се определя наказание – 3 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 69, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от две години. На основание чл. 62 от НК не се налага по лекото наказание ГЛОБА, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.
Р.Н.Т.
А.Щ.А.
С.Х.А.
В законна сила на 10.8.2017г.
4 НОХД No 318/2017 Престъпления против горското стопанство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Р.Н.Т.,
А.Щ.А.,
С.Х.А.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 10.8.2017г.
Р.Н.Т.
А.Щ.А.
С.Х.А.
В законна сила на 18.8.2017г.