Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 4.8.2017г. до 4.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 306/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
М.И.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 4.8.2017г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на М.И.С., ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
М.И.С.
В законна сила на 12.8.2017г.
2 НОХД No 306/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
М.И.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 4.8.2017г.
1.Обвиняемият М.И.С. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 343 б,ал.1 от НК, за това , че на 27.07.2017 година около 00.25 часа в град Карнобат, на улица „Васил Левски” до дом № 31 по посока на бул. „Девети септември” към бул. „България” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „БМВ”138 И с рег. ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.35 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „ Алкотест Дрегер 7410+” с фабричен № АRSM 0094. 2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. 3. За посоченото в т. 1 престъпление при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия М.И.С. се определя наказание – 3 месеца /три месеца/ лишаване от свобода. На основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от 3 години. За посоченото в т. 1 престъпление при условията на чл. 55, ал. 2 от НК на обвиняемия М.И.С. се определя наказание – глоба в размер на 190 /сто и деветдесет/ лева. На основание чл.343 г от НК, във вр.с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия М.И.С. се лишава от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца. На основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемия М.И.С. за същото деяние е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС считано от 27.07.2017 година.
М.И.С.
В законна сила на 4.8.2017г.