Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 2.8.2017г. до 2.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 294/2017 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
М.И.И.
И.А.Р. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 2.8.2017г.
Подсъдимият И.А.Р. роден на ***г***, с адрес на местоживеене:***, българин, с българско гражданство, средно образование, неженен, не осъждан, работи като хлебар в Германия, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН при форма на вина ПРЯК УМИСЪЛ, за това, че на 19.07.2017 год. около 04.50 часа в гр. Карнобат, общ. Карнобат, на бул.”Москва”, до Автогара Карнобат по посока от гр.Айтос към гр.Сливен управлявал МПС – лек автомобил марка „Алфа Ромео”, 147 без регистрационни табели, с номер на рама ****, което не е регистрирано по надлежния ред – престъпление по чл.345, ал.2 от НК. За посоченото престъпление при условията на чл. 57, ал.1 от НК на подсъдимия И.А.Р. се определя да бъде наложено наказание глоба в размер на 600.00лв. /шестстотин лева/.
И.А.Р.
В законна сила на 2.8.2017г.
2 НОХД No 294/2017 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
М.И.И.
И.А.Р. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 2.8.2017г.
И.А.Р.
В законна сила на 10.8.2017г.