Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 21.7.2017г. до 21.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 238/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Н.И.С. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 21.7.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемия Н.И.С.,ЕГН-**********,***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 04.06.2017 година около 21.40 часа в град Карнобат,на ул. "Димитър Благоев" до дом № 16 по посока от ул."Клисура" към ул."Руси Дянков" управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф ” с рег. № " А 85 66 КС", след употреба на наркотични вещества, а именно: коноп /канабис, марихуана /,установено по надлежния ред с „Dreger Drug Chek 3000“ с фабр.№ 8325554,което му деяние представлява престъпление по чл.343б, ал.3 от НК,във връзка с чл.3,ал.2 и Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прeкурсорите,като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева. ОСЪЖДА Н.И.С.,ЕГН-**********,***,да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на РС-град Карнобат. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от съобщаването му на обвиняемия и на районния прокурор. След влизането в законна сила на настоящото решение вещественото доказателство по делото,а именно : техническото средство „Dreger Drug Chek“ с фабр.№ 8325554,като негодно за повторна употреба да бъде унищожено. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Н.И.С.
Мотиви от 21.7.2017г.
В законна сила на 10.8.2017г.
2 НЧХД No 242/2017 Клевета и квалифицирана клевета Д.Т.Д. Р.Н.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Разпореждане от 21.7.2017г.
Р.Н.Д.