29.06.2017

 

, V

:

:

..

..

252 2017

09.45 :

 

, ...

... , .. .

.

.: .

. .: .

.: .

,

:

:

:

... :**********, ******,

.: 7 .

.: .

..: .

.: , .

:

.

 

. .: . . .

 

.

 

.: - , . 384, .1 , .

, .381 , :

1. ... , 16.06.2017., 22.10 . . 1 . . - . **** 1,2 , 2,51 , - 7410+ . ARSM 0094 -

-

- . 343 , . 1

2. 1- . 55, .1, .1 .2 ... , .66, .1 150.00 / / .

. 343 , . . 37, . 1, . 7 ... .

.59, .V ... 22.06.2017.

3. -

4. .

5. .

 

:

 

 

 

1.     .. _______________

 

 

 

2. . . . ________________

 

 

 

3. . ...:

__________________

 

 

 

, , , .

,

 

 

:

 

, :

 

1. ... , 16.06.2017., 22.10 . . 1 . . - . ****, 1,2 , 2,51 , - 7410+ . ARSM 0094 -

-

- . 343 , . 1

2. 1- . 55, .1, .1 .2 ... , .66, .1 150.00 / / .

. 343 , . . 37, . 1, . 7 ... .

.59, .V .. . 22.06.2017.

 

.

 

252 /2017 .

 

 

.309 , ,

 

:

 

... :**********, .

 

7- , .

 

:

 

 

 

, . 182, .2 , ., , 150 .

, .

, , , 5

 

.

09.55 .

 

 

:

 

 

: