Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 30.5.2017г. до 30.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 174/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
М.И.И.
И.Д.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 30.5.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимата И.Д.М. е родена на ***г. в гр.Добрич, българка, българска гражданка,неомъжена, неосъждан, начално образование, живуща ***, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 19.04.2017г. около 17.30 часа в гр.Карнобат по ул. “Гоце Делчев“ по посока от ул. “Петко Напетов“ към ул.“Екзарх Антим“ управлявала автомобил тип микробус марка „Форд“ модел „Транзит“ с рег. № В 7538 КТ, без свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването й по административен ред с Наказателно постановление № 17-3392-000030 от 16.02.2017г., издадено от Началник РУ „Тунджа“ към ОД на МВР-Ямбол, влязло в законна сила на 07.03.2017 г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, поради което на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.78а НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага административно наказание „глоба” в размер на 1 000 ( хиляда ) лева. Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Бургаския окръжен съд.
И.Д.М.