Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 17.5.2017г. до 17.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 152/2017 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
И.С.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 17.5.2017г.
На 24.09.2016 година в гр. Карнобат, област Бургас, от товарен автомобил, марка „Мицубиши“, модел „Кантер“ с рег. № А 0456 МН, паркиран в двора на Топливо АД, гр. Карнобат при условията на опасен рецидив отнел чужди движими вещи – 1 бр. черно кожено портмоне на стойност 3.00 лв. и парична сума в размер на 807.00 лв., всички вещи на обща стойност 810.00 лв. / осемстотин и десет лева/ от владението на собственика Т.П.Х. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, букви „а“ и „б“ от НК, поради което и НА ОСНОВАНИЕ чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, букви „а“ и „б“ от НК, във вр. чл.54 от НК го О С Ъ Ж Д А: НА ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 58а, ал.1 от НК, НАМАЛЯВА така определеното наказание с 1/3 и постановява да изтърпи наказание от ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал.1, т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС определя на подс. И.С.С. първоначален строг режим на изтърпяване на наложеното наказание от ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.
И.С.С.
2 АНД No 164/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
И.Г.Л. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 17.5.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемия И.Г.Л., роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, средно образование, ЕТ „Аква – И.Л.“, постоянен адрес:***, неосъждан, ЕГН ********** на 10.04.2017 г. около 20,30 часа в с. Прилеп, община Сунгурларе, област Бургас по ул. Юрий Гагарин в посока изхода за село Ведрово, област Бургас управлявал МПС- лек автомобил марка „ВАЗ“‘, модел 21013, с номер на рама № XTA210130G4685595, без поставени регистрационни табели, като моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред, посочен в НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева.
И.Г.Л.
Мотиви от 17.5.2017г.
3 НОХД No 203/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
А.П.Т. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Споразумение от 17.5.2017г.
Обвиняемият А.П.Т. ЕГН ********** се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление по чл.343б, ал. 1 от НК, а именно, за това, че: на 07.05.2017 г., около 00.30 ч. по път II – 73 км. 86+500 м. общ.Карнобат, обл. Бургас, в посока от гр. Шумен към гр.Карнобат, Бургаска област, управлявал моторно превозно средство лек автомобил „Фолксваген голф“ с рег. **** с концентрация на алкохол в издишвания въздух над 1.2 на хиляда, а именно 2.32 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7410+ с фабр. № ARSM 0094 – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. 2. Деянието е извършено виновно, при форма на вината – „пряк умисъл ” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. 3.1. За посоченото в точка първа престъпление на обвиняемия А.П.Т. ЕГН **********, се налага наказание при приложение на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ” за срок от 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от 3 /ТРИ/ години, както и ГЛОБА в размер на 150 лв. 3.2. На основание чл. 343г от НК се налага и наказание по чл. 37, ал.1 т. 7 от НК, а именно „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЦА, считано от датата на предаване на свидетелството за управление на МПС.
А.П.Т.
В законна сила от 17.5.2017г.