Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 11.5.2017г. до 11.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 107/2017 МВР К.В.В. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 11.5.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-0454-000036 от 06.03.2017г. на началник РУ-Сунгурларе, с което на К.В.В. с ЕГН ********** *** на основание чл. 174, ал.1 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000лв. и административно наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12месеца. ОСЪЖДА К.В.В. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 9лв.,съдебно-деловодни разноски. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
2 АНД No 150/2017 МВР С.Н.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 11.5.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №19 от 17.03.2017г. на Директора на ОД на МВР Бургас, с коeто на С.Н.Х. с ЕГН ********** *** на основание чл. 38, ал.2 ЗНССЕЕН 112 му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10 000лв Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
3 НОХД No 192/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Й.А.И. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Определение от 11.5.2017г.
ОТМЕНЯ наложената на Й.А.И., ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” по досъдебно производство № 282 ЗМ-150 / 2017 г. по описа на РУ - Карнобат, пр. вх. № 347/2017 г. по описа на РП - Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Й.А.И.
В законна сила от 19.5.2017г.
4 НОХД No 192/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Й.А.И. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Споразумение от 11.5.2017г.
1.Обвиняемият Й.А.И. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл.343б, ал.1 от НК, за това че: на 07.05.2017 г. около 05:40 часа в град Карнобат обл. Бургас до автогара Карнобат в посока от автогара Карнобат към бул. „Москва“ управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Ауди А3“ с рег. *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,23 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 250 от 09.05.2017 г. на Базова Научно-техническа лаборатория при Областна дирекция на МВР-гр.Бургас. 2.Престъплението е извършено от обвиняемия Й.А.И. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. 3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Й.А.И. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наказание ГЛОБА в размер на сто деветдесет и пет лева. На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия Й.А.И. наказание в размер на три месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият Й.А.И. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият Й.А.И. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 07.05.2017г.
Й.А.И.
В законна сила от 11.5.2017г.