Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 10.5.2017г. до 10.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 257/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.Г.С. ЕКСПРЕС - Г.К. ЕООД Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Определение от 10.5.2017г.
2 ЧГД No 325/2017 Процедура по Регламент 1393/2007 г LANDESGERICHT INNSBRUCK ALS ARBEITS-U SOZIALGERICHT SELEI 2014 EOOD / СЕЛЕЙ 2014 ЕООД Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 10.5.2017г.
3 АНД No 489/2016 РИОСВ Г.И.Д. РИОСВ ГР.БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 10.5.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 115/02.11.2016 година на Директора на РИОСВ-Бургас, с което на Г.И.Д. ***, ЕГН-**********, за нарушение на чл.19, ал.3, т.15 от Закона за управление на отпадъците на основание чл.151, ал.2, т.6 от Закона за управление на отпадъците е наложена глоба в размер на 3 000 лева, като законосъобразно.
4 НОХД No 139/2017 Хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
В.И.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 10.5.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наложената на В.И.К., ЕГН:**********, постоянен адрес и адрес ***, мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 282 ЗМ-352/2016 г.на РУ -Карнобат, пр.вх. № 866/2016г. на РП-Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
В.И.К.
В законна сила от 18.5.2017г.
5 НОХД No 139/2017 Хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
В.И.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 10.5.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 139/2017 г. по описа на Районен съд – Карнобат между РП –Карнобат, представлявана от прокурора П.И. и подсъдимия В.И.К., ЕГН:**********, представляван от неговия сл.защитник адв. Р., съгласно което: Подсъдимият В.И.К. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер за това, че на 13.02.2016 г. в централната част на село Славянци, общ. Сунгурларе, обл.Бургас извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – като отправил обидни думи „педераст, ще ти еба майката, глупак“, закани „ще те прекарам и ще те убия“, „ще ти счупя ръцете“ по отношение на лицето К.П.К.-шофьор, както и нанесъл удар с ръка в областта на лицето и удар с вратата на служебния му автомобил в левия крак на К.П.К., отправил заплахи към В.Ц.У.-снабдител с думите„ще те убия“, „няма да стъпвате в село Грозден, защото ако стъпите ще ви убия“, отправил обиди към Р.Д.Д. и Е.Г.П. –служители в РУ Сунгурларе-педали, да ви еба майката, боклуци“, и заплахи „ще ви избия, ще ви смачкам и ще ви чукам, отправил обиди към Е.Г.П. с думите „изчезвай педал, ще ти еба майката полицай смотан“, „педал, боклук, педераст“, „боклук, какво ще ми направиш“ и излял демонстративно бира върху обувките и униформата му. - престъпление по чл.325, ал.1 от НК. - престъплението е извършено при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. НАЛАГА на подсъдимия В.И.К., ЕГН:********** за извършеното престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК, вр. чл. 54, ал. 1 от НК наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да се изпълни чрез поместване на определението на КРС на информационното табло в кметството на с. Грозден общ.Сунгурларе за срок от един месец. На основание чл. 57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС се определя първоначален ОБЩ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода,
В.И.К.
В законна сила от 10.5.2017г.