М О Т И В И към присъда по НОХД № 17/2016 г.

 

Съдебното производство по делото е образувано по обвинителен акт на Карнобатската районна прокуратура против И. ***, ЕГН **********,  с обвинение по чл. 195, ал.1, т. 2,  т. 4, вр. чл. 194, ал. 1,  вр. чл. 26, ал.1  от НК, за това, че на  неустановени дати в  периода от 13.09.2013 г.- 13.05.2014 г. от  пчелин, находящ се в местността „Алчака“, землището на село Огнен, община Карнобат, област Бургас, при условията на продължавано престъпление, в немаловажен случай, чрез използване на МПС- лек автомобил марка „Нисан“, модел „Алмера Тино“, с **** отнел чужди движими вещи –18 броя  пчелни кошери ведно с пчелни семейства тип  „Лангстрот –рут” и 4 бр. пчелни кошери тип “корпусни“, с два корпуса  и пчелно семейство в тях на обща стойност  3100 лв. /три хиляди  и сто лева/ от владението на И.Н.К. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите не са се намирали под постоянен надзор, а именно:

На неустановени дати през периода 13.09.2013 г.- 25.09.2013 г. от пчелин, находящ се в местността „Алчака“, землището на село Огнен, община Карнобат, област Бургас при условията на продължавано престъпление, чрез използване на МПС- лек автомобил марка „Нисан“, модел „Алмера Тино“, с **** отнел чужди движими вещи–18 броя пчелни кошери, ведно с пчелни семейства тип  „Лангстрот –рут” на обща стойност 2520.00 лв. /две хиляди петстотин и двадесет лева/ от владението на И.Н.К. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите не са се намирали под постоянен надзор;

На 13.05.2014 г.  от пчелин, находящ се в местността „Алчака“, землището на село Огнен, община Карнобат, област Бургас   при условията на продължавано престъпление, чрез използване на МПС- лек автомобил марка „Нисан“, модел „Алмера Тино“, с **** в немаловажен случай, отнел чужди движими вещи –4 бр. пчелни кошери тип „корпусни“, с два корпуса с пчелни семейства в тях  на обща стойност 580.00 лв. /петстотин и осемдесет лева/  от владението на И.Н.К. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите не са се намирали под постоянен надзор. 

В съдебно заседание прокурорът направи искане за изменение на обвинението на основание чл. 287 от НПК, като повдигна ново обвинение, касаещо размера на предмета на престъплението, без изменение на обстоятелствената част на обвинението.

 

 

 

 

Съдът, като съобрази, че искането за изменение на обвинението се основава на обстоятелства, настъпили и установени в хода на съдебното следствие - заключение на изготвената съдебно-агро-инженерна експертиза, на основание разпоредбата на  чл. 287, ал.1 от НПК допусна изменение на обвинението, като постанови производството по делото да продължи по новото обвинение, а именно: за това, че подсъдимият на неустановени дати в периода 13.09.2013 г. – 13.5.2014 г. от пчелин, находящ се в м. „Алчака“ в землището на село Огнен, общ.Карнобат, обл. Бургас при условията на продължавано престъпление в немаловажен случай, чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Нисан“, модел „Алмера Тино“ с рег. Номер **** отнел чужди движими вещи - 18 бр. пчелни кошери, ведно с пчелни семейства, тип „Ланкстрот-Рут“ и 4 бр. тип „корпусни“ с два корпуса и пчелно семейство с тях на обща стойност 8612.34 лв. /осем хиляди шестстотин и дванадесет лева и тридесет и четири стотинки/ от владението на И.Н.К. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои като вещите не са се намирали под постоянен надзор, както следва:

На неустановени дати през периода 13.09.2013 г.- 25.09.2013 г. от пчелин, находящ се в м. „Алчака“ в землището на село Огнен, общ.Карнобат, обл. Бургас, при условията на продължавано престъпление, чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Нисан“, модел „Алмера Тино“ с рег. номер **** отнел чужди движими вещи – 18 /осемнадесет/ броя пчелни кошери, ведно с пчелни семейства тип „Ланкстрот-Рут“ на обща стойност 7046.46 лева /седем хиляди четиридесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки/ от владението на И.Н.К. *** без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои като вещите не са се намирали под постоянен надзор;

На 13.05.2014 г. от пчелин, находящ се в м. „Алчака“, в землището на село Огнен, общ.Карнобат, обл. Бургас при условията на продължавано престъпление чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Нисан“, модел „Алмера Тино“ с рег. номер **** в немаловажен случай отнел чужди движими вещи – 4 /четири/ броя пчелни кошери тип „корпусни“ с два корпуса с пчелни семейства в тях на обща стойност 1565.88 лв. /хиляда петстотин шестдесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки/ от владението на И.Н.К. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите не са се намирали под постоянен надзор - престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на КРП поддържа така повдигнатото обвинение, след неговото изменение и пледира съдът да признае подс.Т. за виновен и да му наложи наказание над минималния предвиден в закона размер, от две години лишаване от свобода, което на основание чл.66 от НК да бъде отложено за максималния изпитателен срок от пет години. Прокурорът прави искане, на основание чл. 53, ал.1, б.“ а“ от НК да бъде отнета в полза на държавата 1/2 ид.част от лек автомобил „Нисан”, модел „Алмера Тино”, с рег. ***, собственост на подс.Т. като вещ използвана за извършване на  престъплението, както и да се осъди подсъдимия да заплати направените разноски по делото.

Пострадалият К., конституиран като частен обвинител в производството, се представлява от упълномощен повереник –адв.М., който пледира за признаване на подс.Т. по така повдигнатото обвинение и налагане на наказание около средния размер предвиден за престъплението по чл.195 от НК.

Подсъдимият Т., в съдебно заседание се явява лично. Дава обяснения и признава така повдигнатото обвинение относно деянието осъществено на 13.05.2014 г., когато е отнел 4 /четири/ броя пчелни кошери тип „корпусни“ с два корпуса, отрича да е отнемал 18 броя пчелни кошери в периода 13.09.2013 г.- 25.09.2013 г.

Защитникът на подс.Т. – адв. К. счита че подсъдимият следва да бъде признат за виновен за престъплението извършено на 13.05.2014 година, но заявява, че деянието е осъществено във фазата на опита, като до приключване на досъдебното производство подс.Т. е възстановил щетите. Относно обвинението за извършено  престъпление „кражба“ от 13.09. до 25.09.2013 г. на 18 кошера, пледира за признаване на подс.Т. за невинен. Относно размера на наказанието, пледира същото да се определи  под предвидения в закона минимум, като не посочва конкретен размер.

 

І. ФАКТИЧЕСКА  ОБСТАНОВКА

 

Свидетелят К. притежава пчелин в местността „Алчака“ в землището на село Огнен, община Карнобат, област Бургас. Пчелинът е разположен на около 120 метра от главния път Бургас-София, зад крайпътно заведение. Свидетелят К. и подс.Т. се познават. В края на м.април-началото на м.май 2014г. св.К. *** и двамата разговаряли. Подс.Т. попитал св.К. как са пчелните му семейства в м.Алчака. Св.К. обяснил на подс.Т., че пчелните семейства са добре, но има много кражби.  

На 13.05.2014 г. свидетелят К., заедно със св. Д.А.У. и Валентин Д. бил на пчелина в местността „Алчака“ до 19.30 часа. Свидетелите Д.А.У. и Валентин Д. помагали на св.К. в работата по пчелите. След това тримата с товарен автомобил „Мерцедес Бенц МВ 100“ с рег. № СН 0402 ВВ, управляван от свидетеля К., отишли до друг пчелин собственост на св. К. в местността „Бабалията“, в землището на гр. Карнобат, където св.К. нахранил отглежданите там кучета и гълъби. Около 21.15 часа, тримата отново се върнали на пчелина в местността „Алчака“. Пристигайки на пчелина, свидетелят К. установил, че от първия северен ред на пчелина липсва кошер. Установил също така, че до най- южния ред на пчелина/в предния край/, има лек  автомобил, ориентиран на изток. Автомобилът бил с изключени фарове, но св.К. забелязал включените стопове. Свидетелят не видял хора да се качват или да слизат от автомобила. Той паркирал  автомобила си напряко на черния път, за да попречи на автомобила да излезе от пчелина на асфалтовия път. Предприетите действия от св.К. били забелязани от водача на автомобила, който предприел маневра, придвижил автомобила назад и потеглил към намиращия се наблизо язовир. Свидетелят К. последвал автомобила и установил, че това е лек автомобил марка „Нисан“, с рег. № А 2987КТ, тъмносребрист на цвят. Следвайки посочения автомобил св.К. забелязал, че в купето на автомобила са натоварени негови пчелни кошери, три броя– жълт, един син и разглобен тип „фарар“. Св.К. успял да установи, че автомобилът се управлява от млад мъж на 25-28 г., късо подстриган. Св.К. подал сигнал на тел. 112, съобщил за случая и посочил номера на автомобила. Подал сигнал и на дежурния при РУП Карнобат. Преди язовира св.К. настигнал с автомобила си преследвания лек автомобил „Нисан“ и за да го принуди да спре го блъснал два пъти, за да остави следи по купето на преследвания автомобил, с които впоследствие да се идентифицира  автомобила. Въпреки тези действия на св.К., водачът на лекия автомобил „Нисан“ не спрял, а продължил по черен път, заобиколил язовира и излязъл на главния път в посока гр. Карнобат. В резултат на съприкосновението между двата автомобила, управляваният от св.К. автомобил получил повреда, която довела да забавяне на движението му, изостанал от преследваният автомобил и го изгубил.

Същата вечер около 22,30 часа на черен път близо до петролна база на „Лукоил“, полицейски служители спрели за проверка лек автомобил  „Нисан“ модел „Алмера Тино“ с рег. № А 2987КТ, в който пътували обвиняемият И.Т.Т. и синът му М.И.Т.. При извършения оглед на автомобила, полицейските служители установили по задната броня и капака побитости и просурквания от удар. В автомобила били намерени „П“ образни куки, с поставени гумени ръкохватки. Пътническа седалка на автомобила, намираща се зад седалката на водача била сгъната, на пода бил постлан брезент и кувертюра, имало пресни стръкове трева и множество умрели пчели, пръст, малки люспи от светлосиня и жълта боя, имало и живи пчели, но кошерите не били намерени.

На следващия ден -14.05.2014г. свидетелят К. потърсил в района отнетите му кошери. Преминавайки по пътя София-  Бургас завил на разклона за село Искра и преди селото навлязъл по стар път, намерил  4 – те броя двукорпусни кошери, липсващи от пчелина му. Кошерите били захвърлени от двете страни на пътя, имало и живи пчели. Свидетелят К. *** за откритите от него кошери и на местопроизшествието е извършен оглед, при който кошерите са описани и свидетелят К. ги прибрал.

 Във връзка с установената кражба на кошери на 04.07.2014 г. е извършен оглед/л.ДП 39-45, том първи/ на пчелина на обвиняемият И.Т.Т.,***, в местността „Старите лозя“, зад двора на „Горско стопанство“ Карнобат. При огледа са установени общо 23 броя пчелни кошери. На огледа е присъствал  свидетелят К. който твърди, че 17 броя от тези кошери са негови и са взети от неговия пчелин.

В свидетелските си показания, св.К. описва  характерните белези, по които разпознава пчелните кошери, а именно- начина на изработка, сглобките на кошерите, прелките, шперплата от който са изработени дъната на самите кошери, хранилките и т.н. Заявява, че обвиняемият Т. е внесъл изменения в кошерите, като ги боядисал с различна боя, под която личи първоначалния слой боя, с която св. К. е боядисвал своите кошери. В подкрепа на твърденията на св.К., че неговите кошери имат характерни белези са и показанията на св.Д.У., присъствал на огледа на кошерите на пчелина на подс.Т., зад „Горското стопанство“ в гр.Карнобат, който заявява, че е разпознал кошерите на св.К., тъй като са изработени от „един майстор от гр.Сливен“ и ги описва подробно по белези.

Преди датата 13.05.2014г., от пчелина на св.К. в м.“Алчака“ са извършвани и други посегателства, конкретно на 25.09.2013г. По случая е образувано досъдебно производство № 521/2013г. на РУП-Карнобат, пр.преписка № 1205/2013г. на КРП. Досъдебното производство е образувано на основание чл.212, ал.2 от НПК- протокол за извършен оглед на местопроизшествие, срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194 от НК. Образуваното досъдебно производство е спряно с постановление на прокурора на 16.10.2013г. и е възобновено с постановление на наблюдаващия прокурор от 23.05.2014г.

С прокурорско постановление от 23.07.2014г. двете досъдебни производства, това образувано за деяние от 29.05.2013г. и това за деянието от 13.05.2014г.,  са обединени и разследването е водено за престъпление по чл.195, ал.1 т.2 и т.4 във вр. чл.194, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК за което е повдигнато обвинение на подс.Т..

В хода на съдебното следствие беше назначена съдебно-агро-инженерна експертиза, която даде заключение, че общата стойност на кошер с разходите за отглеждане на пчелни семейства в него е 391,47 лв., т.е. 4 броя кошери са на обща стойност от 1565.88 лв., а 18 бр. кошери са на обща стойност 7046.46 лева

Описаната фактическа обстановка съдът приема за установена от обясненията на посдс.Т., показанията на постр. К. разпитаните свидетели, протоколите за оглед на местопроизшествие, справка съдимост, разписка за паричен превод, назначените експертизи в досъдебната и съдебната фаза на наказателното производство и останалите доказателства по делото.

От показанията на И.К., Д.У. и И.И., се установява безспорно, че на 13.05.2014г. тримата са били заедно на пчелина на постр.К. в землището на с.Венец, в м.“Алчака“. Установява, се също така, че в тъмната част на денонощието при повторното пристигане на пчелина, свидетелите са видели лек автомобил „Нисан”, чийто регистрационен номер бил съобщен от св.К. на тел. 112 и на дежурния при РУП Карнобат. Тримата свидетели непосредствено са възприели автомобила на подс.Т. да напуска пчелина, били са в буса на постр.Кошухаров, когато той е преследвал лекия автомобил „Нисан“ и са видели, че в преследвания автомобил има 4 бр.кошери.  От показанията на постр.К. и св. Д.У., се установява, че преди инкриминираната дата -13.05.2014г. между постр.К. и подс.Т. е имало случайна среща до магазин Перла в гр.Карнобат, на която подсъдимият и пострадалият са говорили за пчелина на И.К. в землището на с.Венец, т.е. Подс.Т. е знаел за пчелина на постр.К. в м.“Алчака“. Описаната фактическа обстановка се потвърждава и от обясненията, дадени от подс.Т., който признава, че е бил на пчелина на И.К. в землището на с.Венец на 13.05.2014г. и е взел от там 4 броя кошери. 

 

ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

От установените по делото факти съдът приема, че подсъдимият И.Т.Т.,  е осъществил от обективна и субективна страна престъплението по 13.05.2014 г. от пчелин, находящ се в м. „Алчака“ в землището на село Огнен, общ.Карнобат, обл. Бургас чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Нисан“, модел „Алмера Тино“ с рег. номер **** в немаловажен случай отнел чужди движими вещи – 4 /четири/ броя пчелни кошери тип „корпусни“ с два корпуса с пчелни семейства в тях на обща стойност 1565.88 лв. /хиляда петстотин шестдесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки/ от владението на И.Н.К. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите не са се намирали под постоянен надзор - престъпление по чл.195, ал.1, т.2 и т.4, вр. с чл.194, ал.1 от НК.

От обективна страна чрез отнемането на вещите подсъдимият Т.  е осъществил изпълнителното деяние на престъплението кражба, като е прекъснал владението на постр. К. над вещите, които са негова собственост и е установил своя трайна фактическа власт върху тях, с намерението да се разпорежда с тях в своя полза.

Налице е квалифициращото обстоятелство по чл.195 ал.1, т.2 от НК, тъй като подсъдимият е отнел вещите-пчелни кошери 4броя, които не са под постоянен. Собственикът –св.К. не е имал непрекъснат контакт с тях, пчелина не се наблюдава от никого и кошерите са оставени на обществено доверие.

Налице е и квалифициращото обстоятелство по чл.195 ал.1 т.4 пр.1 от НК по отношение на подсъдимия-използване на МПС, тъй като безспорно е установено, че за осъществяване на деянието е използвал лек автомобил „Нисан“ модел „Алмера Тино“ с рег. № А 2987КТ.

Деянието кражба е осъществено от подсъдимия Т. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, тъй като същият е  съзнавал общественоопасния характер на извършеното от него деяние, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването на тези последици. Подсъдимият е съзнавал, че вземайки процесните кошери от пчелина на постр.К., прекъсва неговото владение на  върху тях, съзнавал е, че вещите не са негова собственост и действа без знанието и съгласието на постр. К. - собственик и владелец на вещите и въпреки това е извършил всички действия по отнемането им и е установил своя фактическа власт върху  тях.

Съдът не приема твърденията на защитника на подсъдимия, че деянието следва да се квалифицира като опит по смисъла на чл.18 от НК, тъй като към момента в който пострадалият е пристигнал на пчелина предмета на престъплението – четирите кошера вече са били в автомобила на извършителя –подс.Т., който е потеглил и напуснал пчелина и въпреки всички действия, осъществени от постр.К., подс.Т. не е спрял а е успял да се отдалечи от местопрестъплението, след което е изхвърлил кошерите от автомобила.

В хода на наказателното производство, не са събрани преки доказателства, а косвените не са достатъчни, за да се направи обоснован извод, че подс. Т. е участник в престъплението, осъществено на неустановени дати в периода 13.09 2013г.– 25.09.2013г., когато от пчелина на св.И.К. са отнети 18 /осемнадесет/ броя пчелни кошери, ведно с пчелни семейства тип „Ланкстрот-Рут“. По делото липсват, както преки, така и косвени, че деянието е извършено точно с посочения лек автомобил марка „Нисан“, модел „Алмера Тино“ с рег. номер „А 29 87 КТ. Обстоятелството, че при огледа на пчелина на подсъдимия, постр.К. и св.У. са разпознали сандъчета от фибран и рамки от пластмасови елементи, в които са били заселени семействата, каквито има и използва св.К., не са достатъчни за признаването на подс.Т. за виновен в осъществяването на това престъпление. Показанията на св.К. и св.У., че при огледа пчелните кошери са били пребоядисани, като под новата боя е личала друга, с каквато са били боядисани кошерите на пострадалия, не са достатъчни и не могат да обосноват направения от държавното обвинение извод, че деянието е извършено от подс.Т.. Обясненията на подс.Т., които освен защитна имат и доказателствена функция не бяха оборени от представителя на прокуратурата и частния обвинител. Обвинението за посочения период е изградено единствено и само на предположения, поради което съдът оправда подс.Т. по повдигнатото обвинение за престъпление по чл.195, ал.1 т.2 и т.4 във вр. чл.194, ал.1 във вр. чл.26, ал.1 от НК, за деянието осъществено на неустановени дати през периода 13.09.2013 г.- 25.09.2013 г.

Съдът е обвързан с рамките на обвинението, повдигнато с внесения обвинителен акт и не следва да  излага мотиви, относно твърденията на частния обвинител К. и неговият повереник-адв.М., че деянието е осъществено от подс.Т. в съучастие с неговия син.

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

                  

При определяне на размера на наказанието съдът съобрази, че за  престъплението по 195 ал.1, т.2 и т.4 във вр. чл.194, ал.1 от НК, се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от една до десет години. При индивидуализацията на наказанието съдът взе предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства  и отчете като отегчаващи - стойността на отнетите вещи 1565,88 лева, обстоятелството, че деянието е извършено в тъмната част на денонощието, след предварително намислена и създадена организация от страна на подсъдимия Т., а като смекчаващи -чистото съдебно минало на подсъдимия, частичното възстановяване на част от отнетите кошери – 580 лв. и донякъде признанието на вината от страна на подс.Т., тъй като същият е бил безспорно установен като извършител на деянието. Съвкупната оценка на обстоятелствата, влияещи върху отговорността на подсъдимия Т., изводите за неговата лична степен на обществена опасност и величината на степента на обществена опасност на деянието, сочи на наличие на баланс на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, при който настоящият съд определи наказанието, а именно лишаване от свобода за срок от една година.

След като наложи наказание от една година лишаване от свобода, предвид чистото съдебно минало, съдът приложи чл.66, ал.1 от НК и отложи наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от четири години.

С така определеното наказание, съдът счита, че в най- пълна степен ще се въздейства за поправянето и превъзпитанието на подсъдимия И.Т.Т. към спазване на обществените и законови норми, ще се въздейства предупредително върху него да не върши други подобни престъпления и най-пълна степен ще се постигнат целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК.

Причините за извършване на престъплението от подс. И.Т.Т. са незачитането на установения в страната правов ред и стремежа за облагодетелстване по престъпен начин.

След като наложи наказанието, на основание чл.53, ал.1 б.“А“ от НК, съдът постанови отнемане в полза на държавата на ½ идеална част от лек автомобил марка „Нисан”, модел „Алмера Тино”, с рег. ***, собственост на подс.Т., като средство послужило за извършване на престъплението.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, като признат за виновен, подсъдимият И.Т.Т. беше осъден да плати направените в наказателното производство разноски в размер на 510,14 лева /петстотин и десет лева и 14ст/, както и сумата в размер на 10.00 /десет/ лева за издаване на изпълнителен лист.

 

Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

                             

                                           

 СЪДИЯ: