Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 38 / 13.4.2017г.                                                                      град Карнобат          

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                       І наказателен състав

На петнадесети март,  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание, в следния състав:     

 

Председател:ТАТЯНА СТАНЧЕВА

Секретар: В.Х.

 

като разгледа докладваното от съдия Татяна Станчева

НАХД № 41 по описа на съда за 2017 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

Производството е по чл. 59 и сл. ЗАНН.

Делото е образувано по жалба на А.Т.Й., ЕГН **********,*** против Наказателно постановление № 2624/2016 от 17.01.2017 г., издадено от Началник на Митница Бургас, за това, че на 09.07.2016 г. около 08.30 часа в с.Черница, общ.Сунгурларе, жалбоподателят е превозвал акцизни стоки - 160 /сто и шестдесет/ кутии цигари, марка "Ет@i1", 80 тт, по 20 къса в кутия, с надпис върху потребителската опаковка, съдържащ думите "DUTY FREE", без бандерол за платен акциз в Република България - нарушение по чл. 123, ал.6 от ЗАДС, поради което на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на 160 /сто и шестдесет/ кутии цигари, марка "Ет@i1", 80 тт, по 20 къса в кутия, с надпис върху потребителската опаковка, съдържащ думите "DUTY FREE" и на основание чл. 123, ал.6 от ЗАДС му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

В жалбата се навеждат доводи, за незаконосъобразност на и неправилност на НП, поради допуснати процесуални нарушения при съставянето на акта и установяване на нарушението, като се иска от съда отмяна на атакуваното наказателното постановление, като незаконосъобразно.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован не се явява. Защитата на жалбоподателя поддържа жалбата и моли съда да отмени наказателното постановление.

Административно наказващия орган – „Митница“ - Бургас, редовно призована  не изпраща представител.

Съдът, като взе в предвид становищата и доводите на страните във връзка със събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено следното от фактическа:

На 09.07.2016г. в 8.30 часа в с.Черница при проведена СПО от служители на РУ-Сунгурларе е спрян за извършване на проверка лек автомобил „Форд транзит“ с рег. № А 9396 КХ с водач А.Т.Й.. При проверката е установено, че водачът държи 16 стека съдържащи 160 бр. кутии с цигари без акцизен бандерол, марка em@il 80 мм, за които Й. заявил, че е закупил от непознато лице по 2,70лв. за брой. Намерените цигари са предадени от Й. доброволно на служители на полицията. Срещу жалбоподателя Й. на 29.07.2016г. е съставен АУАН бл.№ 726337 за нарушение на чл.123, ал.6 от ЗАДС, подписан от жалбоподателя без възражения. По случая е образувана прок.преписка № 809/2016 г. по описа на КРП. С постановление от 19.08.2016г. прокурор при КРП е постановил отказ да се образува досъдебно производство за престъпление по чл.234 от НК, поради маловажност на случая и материалите по преписката са изпратени на Агенция „Митница“ Митница-Бургас.

Въз основа на материалите по преписката, срещу жалбоподателя е съставено НП №2624/17.01.2017, с което е санкциониран за нарушение по чл.123, ал.6 от ЗАДС, като му е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лв.

От правна страна съдът намира:

В хода на съдебното следствие е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което е довело до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. От  разпита на актосъставителя Т.Ж.Р., се установява, че при съставянето на АУАН първоначално е била посочена и вписана като нарушена нормата на чл.123, ал.1 от ЗАДС. Преписката е била върната от Агенция „Митници“ Бургас с указания да се коригира посочената норма и в АУАН-а като нарушена да се посочи чл.123, ал.6 от ЗАДС.  Тази корекция е била отразена и в екземпляра от АУАН-а, предаден на жалбоподателя Й., но не е вписана датата на извършената  поправка и съответно не е извършено ново предявяване на АУАН на жалбоподателя.

На следващо място, по съществото на спора настоящият съдебен състав намира, че е допуснато нарушение и на материалния закон, което е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление. В НП като нарушена е посочена нормата на чл.123, ал.6 от ЗАДС, която е санкционна. Разпоредбата на чл. 123, ал.6 от ЗАДС постановява, че физическо лице, което държи тютюневи изделия, облепени с бандерол DUTY FREE, съответно с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE, се наказват с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2 000 лв. Държането на тютюневи изделия с посочения надпис е предмет на забраната по  чл. 99, ал.2, т.4 от ЗАДС.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатският районен съд

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2624/2016 от 17.01.2017 г., издадено от Началника на Агенция „Митници“ Митница Бургас, с коeто на А.Т.Й., ЕГН **********,***, на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на 160 /сто и шестдесет/ кутии цигари, марка "Ет@i1", 80 тт, по 20 къса в кутия, с надпис върху потребителската опаковка, съдържащ думите "DUTY FREE" и на основание чл. 123, ал.6 от ЗАДС му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 2000 /две хиляди/ лева, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.

 

 

 

СЪДИЯ :