П Р О Т О К О Л

 

13.04.2017 година                                                                 град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На тринадесети април две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ………………………..Д.Е.…..........................................

Прокурор...................................................................................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ………..МАРИНОВ……..…

Частно-гражданско дело номер.......270............по описа за.........2017..........година

На именното повикване в ........................11.40..................................часа се явиха:

 

Ищците по търговско дело 165/2016 г. по описа на Окръжен съд – София – М.А.Ч., Й.А.Ч. и н.А.Ц., редовно призовани, не се явяват. За тях се явява адв. Радославов.

Ответната страна по търговско дело 165/2016 г. по описа на Окръжен съд – София -  ЗД „Евроинс“АД гр. София, редовно призована,        не се явява неин представител.

         Свидетелите Р.Т.А., Д.А.М. и М.К.Г., редовно призовани, се явяват лично.

АДВ. РАДОСЛАВОВ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, счита че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е по реда на чл. 25 от ГПК, вр. чл. 117 и сл. от Правилника за администрацията в съдилищата и е образувано по постъпила съдебна поръчка от Окръжен съд гр. София, съгласно определение от 10.03.2016 г., постановено по търговско дело165/2016 година по описа на Окръжен съд – София, търговско отделение, І състав, за разпит по делегация по постъпили с нея въпросни листове на свидетелите Р.Т.А., Д.А.М. и М.К.Г.. Към постъпилата съдебна поръчка е приложено надлежно заверено копие от протоколно определение  от 10.03.2017 г., постановено по търг. дело165/2016 година по описа на Окръжен съд – София, търговско отделение, І състав.

СЪДЪТ снема самоличност на свидетелите, както следва:

Р.Т. А.: ***

Д.А.М.: ***

М.К.Г.: ***

На основание чл. 290 от НК съдът предупреди свидетелите, че за неверни показания носят наказателна отговорност в размер на 5 години лишаване от свобода.

         Свидетелите обещаха  да кажат  истината.

Свидетелите с изключение на свид. А. отведени от залата.

 

СЪДЪТ пристъпва към разпита на допуснатия свидетел Р.Т. А., съгласно приложения въпросен лист по делото и ПОСТАВИ на свидетеля въпросите от него, както следва:

Въпрос № 1: Познавате ли М.А.Ч., Й.А.Ч. и Н.А.Ц.?

СВИД. А.: Познавам лицата М.А.Ч., Й.А.Ч. и Н.А.Ц..

Въпрос № 2: От кога и от къде ги познавате?

СВИД. А.: От малки ги познавам още, тъй като живеем в една махала в с. Лозарево.

Въпрос № 3: Познавахте ли Р.Д.Ч.?

СВИД. А.: Познавах Р.Ч. много добре.

Въпрос № 4: От кога и от къде я познавахте?

СВИД. А.: Познавам я, тъй като живееше в нашата махала в с. Лозарево и същата имаше самостоятелна къща. Познавах я още от рождението й, тя е по-голяма от мен.

Въпрос № 5: Къде и с кого живееше Р.Д.Ч.?

СВИД.  

Р. живееше в къщата си със сина си М..

Въпрос № 6: В едно домакинство /в една къща/ ли живееш с децата си?

СВИД. А.: Р. живееше в едно домакинство с децата си докато бяха малки, а после живееше с М., тъй като момчето и момичето се ожениха и се отделиха, но живеят близко един до друг.

Въпрос № 7: Грижеше ли се за семейството си Р.Д.Ч.?

СВИД. А.: Р. се грижеше за семейството си. Тя беше билкарка, ходеше по полята и горите, събираше билки, правеше ги на пакетчета и ги носеше в Бургас на хора и ги продаваше и от парите си издържаше семейството.

Въпрос № 8: Какви бяха отношенинта в семейството на Р.Д.Ч. преди смъртта й?

СВИД. А.: Преди смъртта на Р.Ч. същата имаше добри отношения със своите деца, както казах те ходиха при нея често, а сина й М. живееше с нея.

Въпрос № 9: Чували ли сте да е имало неразбирателства, пререкания или скандали между Р.Д.Ч. и семейството й?

СВИД. А.: Не съм чувал никога да има скандали между Р. и семейството й.

Въпрос № 10: Знаете ли какво се случи със Р.Д.Ч.?

СВИД. А.: Зная какво се случи с Р.. Казаха ми, че има ударена жена при катастрофа в нашето село и аз отидох там на място на катастрофата, видях че количката й беше на 10-15 метра от там от където беше ударена, а самата Р. беше също на 10 -15 метра от мястото на удара. Дойде линейката, аз помогнах да я натоварим, като я натоварихме, но същата беше жестоко нарушена, натоварихме я в линейката и ние не можахме да отидем с линейката и след това казаха, че е починала в Бургас и след като почина я докараха в Лозарево за погребението. Помогнах за погребението, всичките й деца бяха там.

Въпрос № 11: Посетихте ли дома на Р.Д.Ч. непосредствено след смъртта й?

СВИД. А.: След смъртта на Р. посетих дома й, помагахме и събирахме пари за погребението й, там бяха всичките й близки хора и децата ю. Беше голяма трагедия, тъй като децата не знаяха какво да правят, всички плачеха.

Въпрос № 12: Разкажете как приеха новината за смъртта на Р.Д.Ч. близките й и какво беше поведението им в деня в който научиха вестта за смъртта й?

СВИД. А.: Както казах по-горе същите не знаеха какво да правят, бяха в стрес, плакаха непрестанно и просто не бяха на себе си. Приеха много страшно тежко смъртта на майка си.

Въпрос № 13: Бяхте ли на погребението на Р.Д.Ч.?

СВИД. А.: Да бях да погребението, децата й плачеха. Погребахме жената, след това направиха помен в заведението, по нашему ние ходим по няколко дена в дома на починалия да утешаваме близките й. Те плачеха, все пак им е майка и тя ги изгледа.

Въпрос № 14: Как преживяха раздялата с Р.Д.Ч. близките й в деня на погребението и в първите месеци след погребението?

СВИД. А.: Доста време близките на Р. бяха в шок, даже и Н. използва още  хапчета за депресия, тъй като постоянно плаче за майка си.

Въпрос № 15: Колко често след смъртта й виждате близките й?

СВИД. А.: Постоянно виждам близките на починалата, тъй като живеем много близо едни до други.

Въпрос № 16: Промени ли се поведението им след нейната смърт?

СВИД. А.: Поведението им след смъртта им се промени, тъй като вече същите не съм ги виждал да се веселят. 

Въпрос № 17: Имате ли наблюдения как преживяват смъртта на Р.Д.Ч.?

СВИД. А.: Говоря си често с тях и същите ми споделят, че още не могат да преодолеят смъртта на майка си.

Въпрос № 18: Споделяли ли са с вас как се отразява загубата на Р.Д.Ч. в живота им?

СВИД. А.: Естествено е, че са ми споделяли, тъй като щом тя я няма на същите им е трудно без нея.

Въпрос № 19: Към настоящия момент те с поведението в обществото показват ли, че са превъзмогнали загубата й?

СВИД. А.: Към настоящия момент същите не показват, че са превъзмогнали загубата й, тъй като още говорят за нея, мъчно им е, често ходят на гробищата при нея.

 

СЪДЪТ пристъпва към разпита на допуснатия свидетел Д.А.М., съгласно приложения въпросен лист по делото и ПОСТАВИ на свидетеля въпросите от него, както следва:

Въпрос № 1: Познавате ли М.А.Ч., Й.А.Ч. и Н.А.Ц.?

СВИД. М.: Познавам М.А.Ч., Й.А.Ч. и Н.А.Ц..

Въпрос № 2: От кога и от къде ги познавате?

СВИД. М.: Познавам ги, тъй като тинейджърството ми мина с М. и аз познавам и неговите роднини.

Въпрос № 3: Познавахте ли Р.Д.Ч.?

СВИД. М.:  Познавах и Р.Д.Ч..

Въпрос № 4: От кога и от къде я познавахте?

СВИД. М.: Познавах Р., тъй като те са кореняци Лозаревци, ходихме с тях постоянно заедно на църква, също ходих с Р. за билки.

Въпрос № 5: Къде и с кого живееше Р.Д.Ч.?

СВИД. М.: Р. към момента на смъртта си живееше със сина си М..

Въпрос № 6: В едно домакинство /в една къща/ ли живееш с децата си?

СВИД. М.: В едно домакинство живееше Р. със сина си М., а с другите си деца живееше преди да се отделят от нея и същите да се оженят или омъжат.

Въпрос № 7: Грижеше ли се за семейството си Р.Д.Ч.?

СВИД. М.: Р. се грижеше за семейството си и то много.

Въпрос № 8: Какви бяха отношенинта в семейството на Р.Д.Ч. преди смъртта й?

СВИД. М.: Отношенията на Р. към децата й бяха много добри, тъй като тя беше една грижовна майка.

Въпрос № 9: Чували ли сте да е имало неразбирателства, пререкания или скандали между Р.Д.Ч. и семейството й?

СВИД. М.: Не е имало някакви караници или скандали в семейството на Р.Ч..

Въпрос № 10: Знаете ли какво се случи със Р.Д.Ч.?

СВИД. М.: Зная какво се случи с Р.. Тя почина при катастрофа, когато се връщаше от събиране на билки.

Въпрос № 11: Посетихте ли дома на Р.Д.Ч. непосредствено след смъртта й?

СВИД. М.: Посетих дома на Р.Ч. непосредствено след смъртта й.

Въпрос № 12: Разкажете как приеха новината за смъртта на Р.Д.Ч. близките й и какво беше поведението им в деня в който научиха вестта за смъртта й?

СВИД. М.: Близките на Р. получиха стрес, когато научиха за смъртта й и поведението им беше трагично. Същите плачеха постоянно и започнаха да вземат лекарства за успокоение. Искам да кажа, че децата й още са в депресия от смъртта на майка си.

Въпрос № 13: Бяхте ли на погребението на Р.Д.Ч.?

СВИД. М.: Бях на погребението на Р., имаше много хора, много плачеха.

Въпрос № 14: Как преживяха раздялата с Р.Д.Ч. близките й в деня на погребението и в първите месеци след погребението?

СВИД. М.: Близките на Р. много трудно преживяха раздялата с майка си, все още децата и са в депресия.

Въпрос № 15: Колко често след смъртта й виждате близките й?

СВИД. М.: Често виждам близките на Р. след смъртта й, тъй като живеех близо, почти сме комшии с тях.

Въпрос № 16: Промени ли се поведението им след нейната смърт?

СВИД. М.:  Промени се поведението на близките на Р. след смъртта й, депресията все още ги смазва и не могат да почнат работа. Чувам, че Й. въпреки, че е шофьор на автобус не може да започне работа, тъй като е депресиран и уплашен.

Въпрос № 17: Имате ли наблюдения как преживяват смъртта на Р.Д.Ч.?

СВИД. М.: Много трудно преживяват смъртта на Р., същите използват лекарства за успокоение.

Въпрос № 18: Споделяли ли са с вас как се отразява загубата на Р.Д.Ч. в живота им?

СВИД. М.:  Споделяли са ми децата на Р., като са ми казвали, че образа на майка им е все още пред очите им и картината, която са видели на смъртта на майка си все още не могат да я преживеят.

Въпрос № 19: Към настоящия момент те с поведението в обществото показват ли, че са превъзмогнали загубата й?

СВИД. М.: В близките години считам с оглед на тяхното поведение и мъка спрямо загубата считам, че няма да преживеят загубата на майка си.

 

СЪДЪТ пристъпва към разпита на допуснатия свидетел М.К.Г., съгласно приложения въпросен лист по делото и ПОСТАВИ на свидетеля въпросите от него, както следва:

Въпрос № 1: Познавате ли М.А.Ч., Й.А.Ч. и Н.А.Ц.?

СВИД. Г.: Познавам ги.

Въпрос № 2: От кога и от къде ги познавате?

СВИД. Г.: Познавам ги от 1988 г., тъй като аз тогава им станах комшийка, тъй като се ожених в това село.

Въпрос № 3: Познавахте ли Р.Д.Ч.?

СВИД. Г.: Познавах Р.Д.Ч., тъй като живеем на една улица. Тя беше добър човек, същата беше билкарка и често ходеше за билки.

Въпрос № 4: От кога и от къде я познавахте?

СВИД. Г.: От 1988 г. познавах Р., тъй като живеех на една улица с нея и сме почти комшии.

Въпрос № 5: Къде и с кого живееше Р.Д.Ч.?

СВИД. Г.: Р. живееше със сина си големия - М., дъщери й Н. си има къща и другия й син - Й. и той си има отделно къща, но същите посещаваха редовно майка си, тъй като се имаха.

Въпрос № 6: В едно домакинство /в една къща/ ли живееш с децата си?

СВИД. Г.: Живееше в едно домакинство със сина си М., а с другите си деца докато те се отделят от нея и заживеят в собствени жилища, но те я посещаваха често, като я посещаваха често и нейните внуци. Отделно и тя отиваше при тях.

Въпрос № 7: Грижеше ли се за семейството си Р.Д.Ч.?

СВИД. Г.:  Р. се грижеше за семейството си, като вземаше пари от продажбата на билките същата даваше на децата си и на сина си М., отделно и те от време на време когато имаха я поддържаха.

Въпрос № 8: Какви бяха отношенинта в семейството на Р.Д.Ч. преди смъртта й?

СВИД. Г.: Отношенията на Р.Ч. със децата й преди смъртта й бяха много добри.

Въпрос № 9: Чували ли сте да е имало неразбирателства, пререкания или скандали между Р.Д.Ч. и семейството й?

СВИД. Г.: Не е имало въобще никакви скандали или пререкания на Р. със семейството си. Тя беше добра жена, ходеше за билки и даже винаги помагаше на хората. В Бургас я познават, защото на пазара продаваше билките.

Въпрос № 10: Знаете ли какво се случи със Р.Д.Ч.?

СВИД. Г.: Зная какво се случи с Р.Ч., блъсна я кола и тя почина.

Въпрос № 11: Посетихте ли дома на Р.Д.Ч. непосредствено след смъртта й?

СВИД. Г.: Посетих дома на Р.Ч. след смъртата й, като го посещавам и сега. Ние живеем в една махала и няма как да не отидем на смъртта й.

Въпрос № 12: Разкажете как приеха новината за смъртта на Р.Д.Ч. близките й и какво беше поведението им в деня в който научиха вестта за смъртта й?

СВИД. Г.: Близките на Р. изпаднаха в депресия, когато научиха за смъртта й, и още са в депресия, като дъщеря й Н. взема лекарства. Същите още не могат да възприемат, че майка им е починала. Р. беше много здрава жена.

Въпрос № 13: Бяхте ли на погребението на Р.Д.Ч.?

СВИД. Г.: Бях на погребението на Р.Ч..

Въпрос № 14: Как преживяха раздялата с Р.Д.Ч. близките й в деня на погребението и в първите месеци след погребението?

СВИД. Г.: Близките на Р. възприеха раздялата с нея много тежко, като още им е много тежко за смъртта на майка им, която беше здрав  човек и си отиде ей така. Същата въобще не беше болна, а беше даже по-здрава и от нас.

Въпрос № 15: Колко често след смъртта й виждате близките й?

СВИД. Г.: Редовно след смъртта на Р. виждам близките й. Виждам даже и нейните внуци, виждам ги често, тъй като сме комшии.

Въпрос № 16: Промени ли се поведението им след нейната смърт?

СВИД. Г.:  Близките на Р. след нейната смърт станаха едни отчаяни хора, тъй като загубиха един обичан от тях човек.

Въпрос № 17: Имате ли наблюдения как преживяват смъртта на Р.Д.Ч.?

СВИД. Г.: Близките на Р. преживяват тежко смъртта й, тъй като постоянно приказват за нея.

Въпрос № 18: Споделяли ли са с вас как се отразява загубата на Р.Д.Ч. в живота им?

СВИД. Г.:  Близките на Р. още не могат да възприемат, че същата е починала, постоянно я споменават и като има празници същите вместо да се веселят същите не празнуват и плачат за нея, посещават гробищата всяка седмица в събота.

Въпрос № 19: Към настоящия момент те с поведението в обществото показват ли, че са превъзмогнали загубата й?

СВИД. Г.: Към настоящия момент същите не са превъзмогнали загубата на майка си, тъй като още жалеят за нея. Същите още жалеят, не се веселят по празниците, както казах по-горе и им е много мъчно за майка им.

АДВ. РАДОСЛАВОВ: Считам, че съдебната поръчка е извършена и то в пълен обем, нямам искания. Моля производството да бъде прекратено

 

СЪДЪТ счита, че след като са изчерпани въпросите, поставени с въпросните листове към свидетелите Р.Т. А., Д.А.М. и М.К.Г., съдебната поръчка е изпълнена и като такава същата следва да бъде върната на делегиращият съд, а образуваното дело следва да бъде прекратено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. 270/2017 г. по описа на Районен съд – Карнобат, образувано по постъпила съдебна поръчка от Окръжен съд - София, като изпълнена.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ДА СЕ ИЗПРАТИ на делегиращия Окръжен съд - София екземпляр от протокола от днешното съдебно заседание, за прилагането му към търговско дело165/2016 година по описа на Окръжен съд – София, търговско отделение, І състав, предвид извършените процесуални действия по разпит на свидетелите.

Протоколът се изготви в съдебното заседание в два еднообразни екземпляра, от които един се подреди в кориците на делото и един за делегиращия съд.

Заседанието приключи в 12.20 часа.

        

                  

         СЕКРЕТАР:                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: