Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 12.4.2017г. до 12.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 675/2016 Искове, основани на неоснователно обогатяване УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Л.Р.Б. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 12.4.2017г.
2 ЧНД No 115/2017 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Х.С.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 12.4.2017г.
Х.С.Д.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения Х.С.Д. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, ***с, ЕГН **********, едно общо най-тежко наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 9/2017 г. и НОХД № 109/2017 г., двете по описа на РС-Карнобат НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал. 1, т. 2, б.Б от ЗИНЗС определя на осъдения Х.С.Д. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от шест месеца лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо най-тежко наказание на лишения от свобода Х.С.Д. от шест месеца лишаване от свобода с допълнително ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като по този начин същия следва да изтърпи наказание в размер на ДЕВЕТ месеца лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал. 1, т. 2, б.Б от ЗИНЗС определя на осъдения Х.С.Д. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко и увеличено наказание от девет месеца лишаване от свобода. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК от така определеното му общо най-тежко и увеличено наказание от девет месеца лишаване от свобода изтърпяното от осъдения Х.С.Д. до момента наказание лишаване от свобода по НОХД № № 9/2017 г. по описа на РС-Карнобат, считано от 17.02.2017 г.
В законна сила от 28.4.2017г.
3 НОХД No 145/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
В.И.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 12.4.2017г.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено, служебно се произнесе по мярката за неотклонение и като се съобрази че изпълнението на наложеното на В.И.К., ЕГН **********, наказание е отложено със срок за изпитване по реда на чл.66, ал.1 от НК, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК, О П Р Е Д Е Л И : № ОТМЕНЯ наложената на В.И.К., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка" по БП № 104/2017 г. на РУ –Карнобат, пр.вх. № 245/2017г. на КРП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:
В.И.К.
В законна сила от 20.4.2017г.
4 НОХД No 145/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
В.И.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 12.4.2017г.
Подсъдимият В.И.К. ЕГН **********,***, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно: за това, че на 30.03.2017 г. около 23:30 часа в гр. Карнобат, на ул. „Димитър Благоев“ до магазин „ГИГИ” по посока от ул. „Кирил и Методий” към ул. „Христо Кабакчиев”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Москвич” с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.83 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест-Дрегер 7510 с фабричен № ARBA 0159. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на подсъдимия В.И.К. за извършеното престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и глоба от 195.00 /сто деветдесет и пет/лева. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от три години. НАЛАГА на подсъдимия В.И.К., на основание чл. чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1 т.7 от НК, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, времето, през което за същото деяние подсъдимият В.И.К. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 30.03.2017 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.
В.И.К.
В законна сила от 12.4.2017г.