Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 3.4.2017г. до 3.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 655/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.А.С.,
Г.К.Г.,
Т.Ч.Г.,
С.Н.С.
ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 3.4.2017г.