Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 27.3.2017г. до 27.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 116/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Т.М.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 27.3.2017г.
Т.М.М.
На осн. чл. 343 б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т.1 и ал.2 от НК на обвиняемият Т.М.М. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години и с глоба от 100.00-сто лева. На осн. чл. 343 г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемият Т.М.М. се лишава от право да управлява МПС за срок от шест месеца. На основание чл.59, ал.ІV от НК се приспада времето през което Т.М.М. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС считано от 09.03.2017 г.
В законна сила от 27.3.2017г.