Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 17.3.2017г. до 17.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 517/2016 Иск за установяване на трудов стаж Ф.Ф.С. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ГРАД БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 17.3.2017г.
В законна сила от 31.3.2017г.
2 АНД No 66/2017 РДГ А.Т.О. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 17.3.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 828 от 08.06.2016г. на директора на РДГ Бургас, с което на А.Т.О. с ЕГН ********** *** против е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл. 257,ал.1,т.1 ЗГ във връзка с чл. 108,ал3 от ЗГ и чл.12б, т.7 от Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии на МЗХ. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
3 АНД No 70/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
М.С.Г. Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Решение от 17.3.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемият М.С.Г.,ЕГН- **********,***,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 11.02.2017 година около 23.30 часа в село Горово, Община Сунгурларе,Област Бургас,управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Зафира” с рег.№ "А 5607 МТ" без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство,в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 16-0454-000393/2016г. от 21.11.2016г. на Началника на РУ-град Сунгурларе при ОД МВР Бургас, влязло в законна сила на 06.12.2016 година за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление,като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева. ОСЪЖДА М.С.Г.,ЕГН- **********,***,да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на РС-град Карнобат. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от съобщаването му на обвиняемия и на районния прокурор. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
М.С.Г.
ПРИЗНАВА обвиняемият М.С.Г.,ЕГН- **********,***,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 11.02.2017 година около 23.30 часа в село Горово, Община Сунгурларе,Област Бургас,управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Зафира” с рег.№ "А 5607 МТ" без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство,в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 16-0454-000393/2016г. от 21.11.2016г. на Началника на РУ-град Сунгурларе при ОД МВР Бургас, влязло в законна сила на 06.12.2016 година за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление,като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.
Мотиви от 17.3.2017г.
В законна сила от 11.4.2017г.
4 НОХД No 111/2017 Престъпления против младежта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
А.Я.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 17.3.2017г.
А.Я.М.
ОТМЕНЯ наложената на А.Я.М., ЕГН-**********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
В законна сила от 25.3.2017г.
5 НОХД No 111/2017 Престъпления против младежта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
А.Я.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 17.3.2017г.
А.Я.М.
На осн. чл. 191, ал.3 вр.ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия А.Я.М. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 от НК изпълнението на наказанието се отлага за срок от 3 години.
В законна сила от 17.3.2017г.