Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 9.3.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 91/2017

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Н.А.Н.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Разпореждане от 9.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВАМ на основание чл. 249, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК съдебното производство по НОХД № 91/2017 година по описа на Районен съд -Карнобат. ВРЪЩАМ на основание чл. 249, ал. 2 от НПК делото на Районна прокуратура - Карнобат, за отстраняване на нарушението, описано в обстоятелствената част на настоящето разпореждане. Разпореждането подлежи на обжалване и протест в седемдневен срок, пред Бургаски окръжен съд.

2

НОХД No 97/2017

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Р.Н.Т.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 9.3.2017г.
ОТМЕНЯ наложената на Р.Н.Т., ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
Р.Н.Т.
В законна сила от 17.3.2017г.

3

НОХД No 97/2017

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Р.Н.Т.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 9.3.2017г.
Р.Н.Т.
На осн. чл. 129, ал. 2, вр. чл. 129, ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК на обвиняемият Р.Н.Т. се определя наказание от 6 месеца лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от три години.
В законна сила от 9.3.2017г.