Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 6.2.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 103/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.Х.В.,
Р.Х.В.

 

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 6.2.2017г.

2

НОХД No 49/2017

Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Н.Ш.М.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 6.2.2017г.
Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото - 1 бр.пушка едноцевна, гладкоцевна, сгъваема, калибър 16 без марка; сериен номер „56“, турско производство и боеприпаси, както следва-четири броя патрони, ловни калибър 12, марка „CLEVER MIRAGE“ италианско производство, заводски снарядени със сачми № 11/1.70 мм и № 5/0/5.25 мм; 1 бр. сигнална ракета българско производство на завод „10“ и партида 1978 г. , оставени на съхранение в Служба "КОС" при РУ град Сунгурларе. Предвид на това съдът ОПРЕДЕЛИ: № ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.“а“, вр. чл.339, ал.1 от НК, в полза на ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото- 1 бр.пушка едноцевна, гладкоцевна, сгъваема, калибър 16 без марка; сериен номер „56“, турско производство и боеприпаси, както следва-четири броя патрони, ловни калибър 12, марка „CLEVER MIRAGE“ италианско производство, заводски снарядени със сачми № 11/1.70 мм и № 5/0/5.25 мм; 1 бр. сигнална ракета българско производство на завод „10“ и партида 1978 г., оставени на съхранение в Служба "КОС" при РУ град Сунгурларе. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес. След влизане на определението в сила препис от протокола да се изпрати на служба КОС при РУ МВР-Сунгурларе. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ: Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия Н.Ш.М., ЕГН-********** е прекратено, като на същия е наложено наказание лишаване от свобода, което е отложено по чл.66, ал.1 от НК, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК, О П Р Е Д Е Л И : № ОТМЕНЯ наложената на Н.Ш.М., ЕГН-**********, мярка за неотклонение „Подписка" по бързо производство № 22 / 2017 г. по описа на РУ гр. Сунгурларе, прокурорска преписка вх. № 49 / 2017 г. по описа на Районна прокуратура гр.Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:
Н.Ш.М.
В законна сила от 14.2.2017г.

3

НОХД No 49/2017

Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Н.Ш.М.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 6.2.2017г.
НАЛАГА на основание чл.339, ал.1 от НК, във вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на обвиняемия Н.Ш.М., ЕГН-********** наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Н.Ш.М.
В законна сила от 6.2.2017г.