Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 1.2.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1058/2016

Искове за развод и недействителност на брака

А.М.С.

Н.К.Н.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 1.2.2017г.

2

ЧНД No 533/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

Т.Р.Т.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 1.2.2017г.
Определя, на основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК на Т.Р.Т., ЕГН **********,***, едно общо най-тежко наказание измежду определените му по НОХД № 314/2011 г. по описа на РС-Омуртаг и НОХД № 307/2016г. по описа на РС-Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното най-тежко наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Т.Р.Т.
В законна сила от 17.2.2017г.