Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 27.1.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 472/2016

РДГ

Ю.Н.А.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 27.1.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 799/10.10.2016 година на директора на РДГ Бургас,с което на Ю.Н.А.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 650 лева на основание чл.24,ал.5,във връзка с чл.91,ал.4,във връзка с чл.66,ал.3 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено

2

НОХД No 40/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

С.Г.Б.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 27.1.2017г.
ОТМЕНЯ наложената на С.Г.Б., ЕГН **********,*** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” по бързо производство № 282 ЗМ-22/2017 г. по описа на РУ на МВР-гр.Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
С.Г.Б.
В законна сила от 4.2.2017г.

3

НОХД No 40/2017

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

С.Г.Б.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 27.1.2017г.
1.Обвиняемият С.Г.Б. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл.343б, ал.1 от НК, за това че: на 24.01.2017 г. около 00,15 часа в гр.Карнобат, обл. Бургас по ул. „Никола Йонков Вапцаров” в посока от ул. „Екзарх Антим І” към ул. „Асен Златаров“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “Фолксваген Голф” с рег. № А 22 24 КР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1, 2 на хиляда, а именно- 1,66 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 31 от 24.01.2017г. на Базова научно-техническа лаборатория при ОД на МВР- гр.Бургас. 2.Престъплението е извършено от обвиняемия С.Г.Б. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. 3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия С.Г.Б. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наказание ГЛОБА в размер на СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия С.Г.Б. наказание в размер на три месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия С.Г.Б. не се налага наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство, тъй като същият е неправоспособен поради невалидно свидетелство за управление на моторно превозно средство.
С.Г.Б.
В законна сила от 27.1.2017г.