Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 25.1.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 1061/2016

Назначаване особен представител

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ,
А.Г.А.

 

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 25.1.2017г.