Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 16.1.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 258/2016

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

И.Г.С.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Разпореждане от 16.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 14.2.2017
Наказателно дело № 147/2017
ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ