Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за 13.1.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 1033/2016

Процедура по Регламент 1393/2007 г

LANDESGERICHT INNSBRUCK

SELEI 2014 EOOD / СЕЛЕЙ 2014 ЕООД

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 13.1.2017г.