РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 22.12.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 390/2016

Делба

М.Т.Т.,
Г.Т.Й.

Т.М.М.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 22.12.2016г.

2

АНД No 386/2016

МВР

П.Х.П.

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГРАД СОФИЯ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 22.12.2016г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление №4224/03.10.2016г. на началник отдел „Мониторинг“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ при Агенция “Пътна инфраструктура”гр.София, с което на П.Х.П. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл.26, ал.2, т.1 „а“ от Закона за пътищата на основание чл.53, ал.1 от Закона за пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 3000лв, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание глоба от 3000лева на 1 500лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

3

НОХД No 516/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

С.А.А.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 22.12.2016г.
1.Обвиняемият С.А.А. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 343б, ал.1 от НК, за това че: на 20. 12. 2016 г. около 1:01 часа в гр. Карнобат, на бул. „Москва” в районна на бензиностанция „Лукойл Б 009”, по посока на движение от гр. Сливен към гр. Айтос, управлява лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Поло” ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно с концентрация на алкохол 2,14 на хиляда, установено по надлежният ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № A0159. 2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. 3. За посоченото в т. 1 престъпление на обвиняемия С.А.А. при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се определя: наказание "лишаване от свобода" за срок от 5 /пет/ месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години и наказание „глоба” в размер на 100,00 (сто ) лева. 4. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият С.А.А. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от пет месеца. На основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият С.А.А. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 20.12.2016 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.
С.А.А.
В законна сила от 22.12.2016г.

4

НОХД No 516/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

С.А.А.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 22.12.2016г.
ОТМЕНЯ наложената на С.А.А., ЕГН **********,*** Б мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” по БП № 488/ 2016 г. по описа на РУ Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
С.А.А.