РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 5.12.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 798/2016

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

К.Ж.С.

А.И.С.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 5.12.2016г.
В законна сила от 21.12.2016г.