РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 29.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 705/2016

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

З.М.М.

А.М.М.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 29.11.2016г.

В законна сила от 29.11.2016г.

2

ЧНД No 136/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

Д.В.М.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 29.11.2016г.
Определение № 173 от 2.07.2016 година по ч.н.д. № 136/2016 година по описа на съда, с което на осъдения Д.В.М. е наложено най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 503/2013 година и по НОХД № 126/2016 година-двете по описа на Районен съд-град Карнобат,в частта му,отнасяща се до посочване мястото на изтърпяване на това наказание,следва да се счита/тълкува/, че е постановено в смисъла, посочен в изложените по-горе мотиви на настоящото определение, респективно-че наложеното на този подсъдим най-тежко наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода на основание чл.61,т.2 от ЗИНЗС следва да се изтърпи в затвор. Определението подлежи на обжалване или протестиране с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок,считано от днес.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ
В законна сила от 7.12.2016г.

3

НОХД No 473/2016

Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

А.А.Б.,
П.Д.Р.,
В.Н.Х.,
А.С.Г.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 29.11.2016г.
А.А.Б.
На осн. чл. 281, ал. 2, т.1 и т.5, вр.чл. 281, ал.1 от НКна обвиняемия А.А.Б. се определя наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно: ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и ГЛОБА в размер на ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на обв.А.А.Б. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На осн. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК, при изпълнението на определеното наказание лишаване от свобода се приспада времето, през което е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража”, взета с постановление на наблюдаващия прокурор в условията на чл. 64, ал. 2 от НПК от 03.11.2016г. и с определение от 04.11.2016г., постановено по ЧНД № 453/2016г. на Районен съд гр. Карнобат до влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.
П.Д.Р.
На осн.чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. чл.281, ал.1 от НК на обв. П.Д.Р. при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл. 61, т.2 от ЗИНЗС се определя първоначален „строг” режим на изтърпяване на така определеното наказание. На основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС наказанието следва да се изтърпи в затвор. На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК, при изпълнението на определеното наказание лишаване от свобода се приспада времето, през което обвиняемия П.Д.Р. е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража”, взета с постановление на наблюдаващия прокурор в условията на чл. 64, ал. 2 от НПК от 03.11.2016г. и с определение от 04.11.2016г., постановено по ЧНД № 453/2016г. на Районен съд гр. Карнобат до влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.
В.Н.Х.
На осн.чл. 281, ал.2, т.1 и т.5, вр. чл.281, ал.1, във вр. чл.20, ал.2 от НК . на обв. В.Н.Х. при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ .
А.С.Г.
На осн.чл. 281, ал.2, т.1 и т.5, вр. чл.281, ал.1, във вр. чл.20, ал.2 от НК . на обв. А.С.Г. при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На осн.е чл. 61, т.2 от ЗИНЗС се определя първоначален „строг” режим на изтърпяване на така определеното наказание. На осн.чл.60, ал.1 от ЗИНЗС наказанието следва да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип . На осн. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК, при изпълнението на определеното наказание лишаване от свобода се приспада времето, през което е била с мярка за неотклонение „задържане под стража”, взета с постановление на наблюдаващия прокурор в условията на чл. 64, ал. 2 от НПК от 03.11.2016г. и с определение от 04.11.2016г., постановено по ЧНД № 453/2016г. на Районен съд гр. Карнобат до влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.
В законна сила от 29.11.2016г.

4

НОХД No 483/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

И.К.И.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 29.11.2016г.
СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И: № 382 ОТМЕНЯ наложената на И.К.И. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” по бързо производство № 282 ЗМ-460/2016 г. по описа на РУ на МВР-гр.Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
И.К.И.
В законна сила от 7.12.2016г.

5

НОХД No 483/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

И.К.И.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 29.11.2016г.
1.Обвиняемият И.К.И. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл.343б, ал.1 от НК, за това че: на 25.11.2016 г. около 22:30 часа на главен път І -6 на км 430+900 м в посока от гр.Карнобат към гр. Сливен в района на Община Карнобат, Бургаска област управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,88 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410 +” с фабричен № ARSM 00942. 2.Престъплението е извършено от обвиняемия И.К.И. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. 3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия И.К.И. се определя наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наказание ГЛОБА в размер на СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия И.К.И. наказание в размер на пет месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия И.К.И. не се налага наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство, тъй като същият е неправоспособен. 4.Веществени доказателства – няма. 5.Разноски по делото-няма. 6.Имуществени вреди-няма.
И.К.И.
В законна сила от 29.11.2016г.