РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 23.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 474/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

Р.А.Я.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 23.11.2016г.
В законна сила от 10.12.2016г.