РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 21.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 467/2016

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

А.И.К.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 21.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 467/2016 г. по описа на Районен съд – Карнобат между РП –Карнобат, представлявана от прокурора Г.Д. и обвиняемия А.И.К. – роден на *** ***, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, начално образование, безработен, постоянен адрес:***, ЕГН: **********, представляван от неговия защитник адв. Ц., съгласно което: Обвиняемият А.И.К., ЕГН: ********** се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 195, ал.1, т.3-предл. „първо“, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това че: На 11.09.2016 г. от магазин за хранителни стоки, находящ се в частен имот в югоизточния край на село Венец, община Карнобат, област Бургас, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот – счупване на стъкло на южната задна входна врата, отнел чужди движими вещи – парична сума в общ размер на 752 лева (седемстотин петдесет и два лева), 3 бр. пластики за ваучери на мобилен оператор „М-Тел“ на стойност от по 6 лв. (шест лева) всеки един от тях, 3 бр. пластики от ваучери на мобилен оператор „Теленор“ на стойност от по 6 лв. (шест лева) всеки един от тях, 1 бр. употребявано дамско портмоне на стойност 2 лв. (два лева) и находящи се в него документи на Ж.С.Ч., всички вещи на обща стойност – 790 лв. (седемстотин и деветдесет лева), от владението на собственичката Ж.С.Ч. от село Венец, общ. Карнобат, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. Престъплението е извършено от обвиняемия А.И.К. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. НАЛАГА на обвиняемия А.И.К. за извършеното престъпление, на основание чл. 195, ал.1, т.3-предл. „първо“, вр. чл.194, ал.1 от НК, във вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на обвиняемия А.И.К. наказание в размер на ОСЕМ месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.И.К.
В законна сила от 21.11.2016г.

2

НОХД No 467/2016

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

А.И.К.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 21.11.2016г.
Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото – 1 бр. мъжки стар панталон, сиво син, употребяван с два странични джоба със скъсан ляв крачол, скъсана част от целофан от опаковка с надпис «Хлебозавод Хаджи Димитър», 1 бр. торбичка за хляб с надпис «Хлебозавод Хаджи Димитър», 3 бр. пластики от употребени ваучери на мобилен оператор Теленор, смачкани с баркодове: 161211/0084/0008; 161211/0084/0009; 161211/0084/0010, на основание чл.53, ал. 1, б. а от НК следва да се отнемат в полза на държавата, поради което О П Р Е Д Е Л И : На основание чл.53, ал.1, б. “а” от НК отнема в полза на държавата вещите, които принадлежат на обвиняемия и са били предназначени и са послужили за извършване на умишлено престъпление, а именно –– 1 бр. мъжки стар панталон, сиво син, употребяван с два странични джоба със скъсан ляв крачол, скъсана част от целофан от опаковка с надпис «Хлебозавод Хаджи Димитър», 1 бр. торбичка за хляб с надпис «Хлебозавод Хаджи Димитър», 3 бр. пластики от употребени ваучери на мобилен оператор Теленор, смачкани с баркодове: 161211/0084/0008; 161211/0084/0009; 161211/0084/0010, които да бъдат унищожени като вещи без стойност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ: Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, служебно се произнесе по мярката за неотклонение и като се съобрази, че изпълнението на наложеното на А.И.К. наказание от осем месеца лишаване от свобода е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК с изпитателен срок от три години, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК, О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на А.И.К., ЕГН: **********, постоянен адрес: *** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство 282 ЗМ - № 374/ 2016 г. по описа на РУ „Полиция” - гр.Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:
А.И.К.