РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 11.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НЧХД No 89/2016

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

А.Х.Ю.

А.Х.М.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Присъда от 11.11.2016г.
А.Х.М.
Мотиви от 11.11.2016г.
мотиви

2

АНД No 300/2016

МВР

Д.В.М.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 11.11.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0282-000378 от 18.11.2015 год. на Началник към ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, с което на Д.В.М., ЕГН **********,***, на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата и на чл. 183, ал.1, т.1, предложение „първо“ и „второ“ от Закона за движение по пътищата и чл.53 от ЗАНН, са му наложени административни наказания „глоба” в размер на 500.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП и „глоба“ в размер на 10.00 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, като законосъобразно.

3

НОХД No 464/2016

Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

А.А.С.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 11.11.2016г.
А.А.С.
На осн. чл.131, ал.2, предл.четвърто, т.3, вр.чл.130, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК – 3 (три) месеца лишаване от свобода. На основание чл.60 ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС на обвиняемия се определя първоначален “СТРОГ” режим за изтърпяване на така определеното наказание три месеца лишаване от свобода,което да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
В законна сила от 11.11.2016г.

4

НОХД No 464/2016

Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

А.А.С.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 11.11.2016г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 68, ал.І от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на обвиняемия А.А.С. наказание с определение № 127/18.12.2015 година, с което е одобрено споразумение, постановено по НОХД № 426/2015 год. по описа на РС Карнобат, с което на обвиняемият С. е наложено наказание от две години лишаване от свобода, което наказание същият следва да изтърпи отделно и ефективно на основание чл. 60 ал. 2 от ЗИНЗС в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при СТРОГ режим, на основание чл. 61 ал.2 от ЗИНЗС.
А.А.С.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 68, ал.І от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на обвиняемия А.А.С. наказание с определение № 127/18.12.2015 година, с което е одобрено споразумение, постановено по НОХД № 426/2015 год. по описа на РС Карнобат, с което на обвиняемият С. е наложено наказание от две години лишаване от свобода, което наказание същият следва да изтърпи отделно и ефективно на основание чл. 60 ал. 2 от ЗИНЗС в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при СТРОГ режим, на основание чл. 61 ал.2 от ЗИНЗС.