РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 28.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 162/2016

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

А.А.П.,
Ч.Н.К.

Ч.Н.К.,
А.А.П.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 28.10.2016г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА основание чл.49 СК
*

2

Гражданско дело No 207/2016

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

К.Т.К.

М.Д.Д.,
Р.Д.П.,
И.Д.Д.,
Ж.Г.Д.,
В.Г.Я.,
Д.Г.Д.,
Д.С.Д.,
П.Я.Д.,
Р.Т.Г.,
С.Т.Д.,
С.И.Д.,
Д.З.З.,
Д.Н.М.,
Н.Н.Т.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 28.10.2016г.

3

АНД No 254/2016

МВР

С.А.Ш.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 28.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0454-000126 от 20.05.2016 год. на Началник към ОДМВР Бургас, РУ Сунгурларе, с което на С.А.Ш., ЕГН: **********,***, на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата и на чл. 183, ал.1, т.1-предложения „първо“ и „второ“ от Закона за движение по пътищата и чл.53 от ЗАНН, са му наложени административни наказания „глоба” в размер на 2000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от двадесет и четири месеца за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП и „Глоба“ в размер на 10.00 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, като законосъобразно.

4

НОХД No 412/2016

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

А.Х.М.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 28.10.2016г.
На основание чл. 234, ал.1 от НК, вр.чл.2, т.2, чл.4, т.7 и чл.11, ал.1, т.1 от ЗАДС и вр.чл.28, ал.1, чл.25, ал.1 и 2 от ЗТТИ,вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, се определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 600 ЛЕВА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.Х.М.
В законна сила от 28.10.2016г.

5

НОХД No 412/2016

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

А.Х.М.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 28.10.2016г.
След одобряването споразумението между страните, съдът се произнесе и по отношение определената на обвиняемия МНО, във връзка с което счете, че наложената на същият мярка за неотклонение следва на основание чл. 309, ал. 2 от НПК да бъде отменена. Мотивиран от гореизложените съображения, съдът О П Р Е Д Е Л И: № ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия А.Х.М., ЕГН **********, мярка за неотклонение, а именно „ ПОДПИСКА”. НАСТОЯЩОТО определение може да бъде обжалвано и (или) протестирано с частна жалба или частен протест в 7- дневен срок, считано от днес пред БОС. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ: След одобряването споразумението между страните, съдът съобразно разпоредбата чл. 306, ал.1, т. 4 от НПК се занима и с въпроса за веществените доказателства по делото, а именно: Обект № 1, хартиен чувал със 109 кутии цигари „Marble”, обект № 2 хартиен чувал пълен с 290 бр. кутии цигари „Marble”, обект № 3 хартиен чувал пълен с 310 бр. кутии цигари „Marble”, обект № 4 хартиен чувал със 280 кутии цигари „Marble”, обект № 5 хартиен чувал пълен с 208 бр. кутии цигари „Marble”, обект № 6 хартиен чувал пълен с 370 бр. кутии цигари „Marble”, обект № 7- хартиен чувал пълен с 340 бр. кутии цигари „Marble”, 1 бр. черен полиетиленов чувал съдържащ 35 бр. кутии с цигари „Marble”- остатък от представителните проби, 1 бр. Черен полиетиленов плик съдържащ опаковки 7 бр. малки хартиени торби на основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК следва да се отнемат в полза на държавата. Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл. 306, ал.1, т. 4 от НПК, във връзка с чл.234, ал.3, вр. чл. 53, ал.1, буква „а” от НК, съдът О П Р Е Д Е Л И: № НА ОСНОВАНИЕ чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.1, буква „а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно Обект № 1, хартиен чувал със 109 кутии цигари „Marble”, обект № 2 хартиен чувал пълен с 290 бр. кутии цигари „Marble”, обект № 3 хартиен чувал пълен с 310 бр. кутии цигари „Marble”, обект № 4 хартиен чувал със 280 кутии цигари „Marble”, обект № 5 хартиен чувал пълен с 208 бр. кутии цигари „Marble”, обект № 6 хартиен чувал пълен с 370 бр. кутии цигари „Marble”, обект № 7- хартиен чувал пълен с 340 бр. кутии цигари „Marble”, 1 бр. черен полиетиленов чувал съдържащ 35 бр. кутии с цигари „Marble”- остатък от представителните проби, 1 бр. Черен полиетиленов плик съдържащ опаковки 7 бр. малки хартиени торби следва да се отнемат в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 1, б. «а» от НК- намиращи на съхранение при домакина на РУ- Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО по чл. 53, ал.1, б.”а” от НК може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС. ПРЕПИС от настоящото определение, след влизането му в законна сила да се изпрати на РУ на МВР – гр. Карнобат, с оглед унищожаването на гореописаните, отнети в полза на Държавата веществени доказателства, което да бъде извършено на основание чл. 124 ал. 6 от ЗАДС под контрола на Митническите органи. Протоколът се изготви в съдебно заседание. Заседанието приключи в 15.20 часа. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:
А.Х.М.