- .

12.10.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 308/2016

.78

- ,
...

...

:
.

12.10.2016.
...
... , . 274, .1 , , . 78 1000 // , -.
12.10.2016.

2

No 310/2016

.78

.,
...

...

:
.

12.10.2016.
...
... , . 274, .1 , , . 78 1000 // , -.
12.10.2016.

3

No 312/2016

...,
.

...

:
.

12.10.2016.
...
. . 343 , .1 , . . 55, .1, . 1 , . 66, .1 , 100 . . 343, . . 37, .1, . 7 .
12.10.2016.

4

No 343/2016

...

.

:
.

12.10.2016.
..., ********** *** . 87, .1 ..., *** ***, *** , :***, ********** 98 16.07.2010 . 309/2010 .
20.10.2016.

5

No 370/2016

,

.,
...

...

:
.

12.10.2016.
...
. . 343 , .2 . 55, . 1, . 1 .2, ..1 , . ... , 300 . .60 .1 - . .61, .2 .
12.10.2016.