- .

11.10.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 395/2016

- . 49

...

...,
" " .

:
.

11.10.2016.
**

2

No 700/2016

,
...,
...

...

:
.

11.10.2016.
, .47,.6 , . ... ***, ., . 6, ..., : ********** *** .. 466/2016 . -. 150.00 ., , . - . . .
11.10.2016.

3

No 198/2016

...

,

:
.

11.10.2016.
-