- .

7.10.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 1/2015

...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

7.10.2016.
7.10.2016.

2

No 309/2016

.78

- ,
...

...

:
.

7.10.2016.
...
... **********,*** .191 .1 , , , , 30.12.2014. 08.04.2015. , , . . 20 - ... **********,*** 15 , 16 - , . 78 1000 // , .
7.10.2016.

3

No 366/2016

,

.,
...

...

:
.

7.10.2016.
366/2016 . , ... . ...
...
7.10.2016.