- .

4.10.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 282/2016

. 23-27 ( . 306, . 1, . 1 )

...

.

:
.

4.10.2016.
.. 282/2016 - , ...,-**********,***, .25 .23 225/2014 ... 275/2015 - - , .

2

No 347/2016

.

...

:
.

4.10.2016.
-
...
6.10.2016.