РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 26.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 297/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Я.Н.Н.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 26.9.2016г.
ПРИЗНАВА Я.Н.Н., ЕГН **********,*** за ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2016г. около 00.15 часа на кръстовището, образувано от ул. „Клисура“ и ул. „Кирил и Методий“ в гр.Карнобат управлявал моторно превозно средство –лек автомобил „Фолксваген“, модел „Голф“ с *** след употреба на наркотични вещества, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drug Check 3000“ с REF № 8325554 – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева). НАЛАГА, на основание чл. 78а, ал.4 вр. чл. 343г от НК на обвиняемия Я.Н.Н., ЕГН **********,***, административно наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3/ТРИ/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал.4 от НК, времето, през което за същото деяние обвиняемият Я.Н.Н., ЕГН **********,***, е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 29.07.2016г.
Я.Н.Н.
Мотиви от 26.9.2016г.
В законна сила от 14.10.2016г.

2

АНД No 298/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

А.С.А.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 26.9.2016г.
********** , роден на *** ***, ром, български гражданин, с постоянен адрес:***, неосъждан, неграмотен, неженен, безработен за ВИНОВЕН в това, че като пълнолетно лице, което без да е сключило брак, от 01.06.2015 в гр.Карнобат, Бургаска област, ул. „Огоста“ № 22 заживял съпружески с лице от женски пол- С.С.С. с ЕГН ********** от гр.Карнобат на 14 години, ненавършила 16-годишна възраст, поради което и на основание чл.191,ал. 1, вр. чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда ) лева.
А.С.А.
Мотиви от 26.9.2016г.
В законна сила от 14.10.2016г.

3

НОХД No 335/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

М.Н.С.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 26.9.2016г.
М.Н.С.
На осн. чл. 343 б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия М.Н.С. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на наказанието лишаване от свобода, определено на подсъдимия за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага предвиденото по-леко наказание глоба. На осн. чл. 343 г във връзка чл. 37, т. 7 от НК подсъдимия М.Н.С. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което подсъдимия М.Н.С. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 10.09.2016 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.
В законна сила от 26.9.2016г.