РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 17.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 412/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЕТ Г.- Г.Т.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 17.9.2016г.
, Карнобатският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 412 / 2016 г. по описа на КРС , като недопустимо .

2

Гражданско дело No 413/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЕТ Г.- Г.Т.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 17.9.2016г.
Карнобатският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 413 / 2016 г. по описа на КРС , като недопустимо .