РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 14.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 331/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

А.Ю.А.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 14.9.2016г.
А.Ю.А.
На осн. чл. 343б, ал. 2 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия А.Ю.А. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на ТРИСТА ЛЕВА. На осн. чл. 41, ал. 6 от НК, чл. 60, ал.1 и чл. 61, т. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия А.Ю.А. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието три месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 2, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия А.Ю.А. се налага и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият А.Ю.А. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 09. 09. 2016 година.
В законна сила от 14.9.2016г.