- .

31.8.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 318/2016

- ,
...

...

:
.

31.8.2016.
... **********, - .
...
8.9.2016.

2

No 318/2016

- ,
...

...

:
.

31.8.2016.
...
. . 343 , . 1 , . . 55, . 1, .1 , : 6 () , .66 3 () , 195,00.( ). . 343 , . . 37 , . 1, . 7 ..., 9 () . . 59, . 4 ... , 30.08.2016 .
31.8.2016.

3

No 320/2016

-

...

:
.

31.8.2016.
... : **********, - .
...
8.9.2016.

4

No 320/2016

-

...

:
.

31.8.2016.
...
. . 354, .1, . I- . II- , . .27, .1 , ,. . 55 . 1, .1 ... . .66, .1 ... .
31.8.2016.