РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 17.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 415/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

Р.И.Х.

И.Х.Х.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Разпореждане от 17.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по гражданско дело № 415/2016 г. по описа на Районен съд - Карнобат. Изпращам делото на Окръжен съд – Бургас за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа.
В законна сила от 17.8.2016г.

2

АНД No 197/2016

ИАРА

М.Т.Б.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ- ОТДЕЛ "РИБАРСТВО И КОНТРОЛ- ЦЕНТР. ДУНАВ" - ШУМЕН

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 17.8.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 26-05/20.05.2016 година на Началника отдел "Рибарство и контрол — Централен Дунав" Русе към Главна дирекция "Рибарство и контрол" при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, с което на „ М.Т.Б., ЕГН:********** и адрес ***, на основание чл. 86 от ЗРА е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000.00 лв. за нарушение на чл. 50, ал.3 от ЗРА и на основание чл.91, ал.1 от ЗРА са отнети полза на държавата 13 чувала хрилни мрежи /всяка с дължина 70м/, 1бр.гумена лодка, извънбордов двигател „Меркюри“, като незаконосъобразно.

3

НОХД No 299/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

Б.Ш.А.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 17.8.2016г.
Б.Ш.А.
На осн. чл. 343 б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55 , ал. 1, т.1 и ал.2 от НК наказание три месеца лишаване от свобода и глоба от 100.00-сто лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание от три месеца лишаване от свобода се отлага с изпитателен срок от три години. На основание чл. 343 г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК НАЛАГА на подсъдимия Б.Ш.А. наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца. На основание чл.59, ал.ІV от НК приспада времето през което Б.Ш.А. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 21.07.2016 г.
В законна сила от 17.8.2016г.