РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 5.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 512/2016

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

КРИС 2002 ЕООД

ЕТ С.В.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 5.8.2016г.

2

ЧНД No 229/2016

Производство по молби за реабилитация

 

Е.С.П.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 5.8.2016г.
В законна сила от 5.8.2016г.