РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 3.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 257/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

К.А.М.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 3.8.2016г.
Определя на основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК на К.А.М., едно общо най-тежко наказание измежду определените му по НОХД № 31/2016 г. и НОХД № 219/2016 г. всички по описа на Районен съд Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на шест месеца. На основание чл. 41, ал. 6 от НК, чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на К.А.М. определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание шест месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК, от определеното общо най-тежко наказание шест месеца лишаване от свобода, изтърпяната част по НОХД № 31/2016 г. на КРС, с начало 10.2.2016 г. Определя на основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК на К.А.М., едно общо най-тежко наказание измежду определените му по НОХД № 57/2016 г., НОХД № 218/2016 г. и НОХД № 236/2016 г. – всички по описа на Районен съд Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на единадесет месеца. На основание чл. 41, ал. 6 от НК, чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на К.А.М. определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание единадесет месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор. УВЕЛИЧАВА, на основание чл. 24 от НК, така определеното общо наказание от единадесет месеца лишаване от свобода с един месец и определя осъденият К.А.М. да изтърпи наказание в размер на ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. Определя на основание чл. 41, ал. 6 от НК, чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, така наложеното общо най-тежко и увеличено наказание дванадесет месеца лишаване от свобода да бъде изтърпяно от осъдения К.А.М. при първоначален "СТРОГ" режим в затвор. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК, от определеното общо и увеличено най-тежко наказание дванадесет месеца лишаване от свобода, изтърпяната част по НОХД № 57/2016 г., НОХД № 218/2016 г. и НОХД № 236/2016 г.
К.А.М.
Определя на основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК на К.А.М., едно общо най-тежко наказание измежду определените му по НОХД № 31/2016 г. и НОХД № 219/2016 г. всички по описа на Районен съд Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на шест месеца. На основание чл. 41, ал. 6 от НК, чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на К.А.М. определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание шест месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК, от определеното общо най-тежко наказание шест месеца лишаване от свобода, изтърпяната част по НОХД № 31/2016 г. на КРС, с начало 10.2.2016 г. Определя на основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК на К.А.М., едно общо най-тежко наказание измежду определените му по НОХД № 57/2016 г., НОХД № 218/2016 г. и НОХД № 236/2016 г. – всички по описа на Районен съд Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на единадесет месеца. На основание чл. 41, ал. 6 от НК, чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на К.А.М. определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание единадесет месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор. УВЕЛИЧАВА, на основание чл. 24 от НК, така определеното общо наказание от единадесет месеца лишаване от свобода с един месец и определя осъденият К.А.М. да изтърпи наказание в размер на ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. Определя на основание чл. 41, ал. 6 от НК, чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, така наложеното общо най-тежко и увеличено наказание дванадесет месеца лишаване от свобода да бъде изтърпяно от осъдения К.А.М. при първоначален "СТРОГ" режим в затвор. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК, от определеното общо и увеличено най-тежко наказание дванадесет месеца лишаване от свобода, изтърпяната част по НОХД № 57/2016 г., НОХД № 218/2016 г. и НОХД № 236/2016 г.