РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 28.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 72/2016

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК АД

Р.Л.Л.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 28.7.2016г.

2

НОХД No 280/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

Т.С.М.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 28.7.2016г.
Т.С.М.
На осн.чл. 343б, ал. 2 от НКчл. 55, ал. 1, т.1 от НК на обв.Т.С.М. се определя наказание от 5 месеца лишаване от свобода. На осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален режим на изтърпяване на наказанието строг. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС наказанието следва да се изтърпи в затвор. На основание чл. 55, ал. 2 от НК се налага ГЛОБА в размер на 400 лева. на осн. чл. 55, ал. 1, т.1 от НК на обв.ОШКО С.М. се определя наказание от 4 месеца лишаване от свобода. На основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален режим на изтърпяване на наказанието строг. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС наказанието следва да се изтърпи в затвор. На основание чл. 55, ал. 2 от НК се налага ГЛОБА в размер на 400 лева. На основание чл. 23, ал.1 от НК на обвиняемия Т.С.М. се налага общо най тежко наказание, а именно 5 месеца лишаване от свобода. На основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС така определеното общо най тежко наказание следва да се изтърпи при първоначален режим на изтърпяване на наказанието строг. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС общото наказание следва да се изтърпи в затвор. На основание чл. 23, ал. 3 от НК се присъединява наказанието ГЛОБА в размер 400 лева.
В законна сила от 28.7.2016г.

3

НОХД No 281/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

М.Д.К.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 28.7.2016г.
М.Д.К.
На осн.343б, ал.2, вр. ал.1, чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обв.М.Д.К. се определя наказание 4 мес. ЛОС и наказание ГЛОБА в размер на 495 лева. На осн.чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС на обв. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване, което да се изтърпи в затвор. На осн. чл.343г, вр. чл.343б, ал.2, вр.ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК обв. М се лишава от право да управлява МПС за срок от 1г. и 6 м.
В законна сила от 28.7.2016г.