РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 21.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 259/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

Р.Х.Д.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 21.7.2016г.
1.Обвиняемият Р.Х.Д. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, а именно: за това, че на 15. 07. 2016 година, около 12. 25 часа в град Карнобат, на кръстовището, образувано от улица „ Тракия “ и улица „ Йордан Йовков “ по посока от улица „ Гоце Делчев “ към улица „ Драва“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „ Ауди ”, модел „ 80“, с рег. *****, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление № 15 – 0454 – 000359 от 28.12.2015 година от И.Д.И. – началник сектор към ОДМВР Бургас, влязло в законна сила на 25.02.2016 година. 2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. 3. За посоченото в т. 1 престъпление на обвиняемия Р.Х.Д. се определя на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години и ГЛОБА в размер на 250.00 / двеста и петдесет / лева. 4. Разноските по делото – няма. 5. Веществени доказателства – няма. 6. Имуществени вреди – няма.
Р.Х.Д.
В законна сила от 21.7.2016г.

2

НОХД No 259/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

Р.Х.Д.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 21.7.2016г.
СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И: № ОТМЕНЯ наложената на Р.Х.Д., ЕГН: ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” по бързо полицейско производство № 291/2016 година по описа на РУ на МВР-гр.Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:
Р.Х.Д.
В законна сила от 29.7.2016г.

3

НОХД No 260/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

А.С.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 21.7.2016г.
ОТМЕНЯ наложената на А.С.К., ЕГН-********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” по досъдебно производство № 121/2016 година по описа на РУ на МВР-гр.Сунгурларе. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
А.С.К.
В законна сила от 29.7.2016г.

4

НОХД No 260/2016

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

А.С.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 21.7.2016г.
1.Обвиняемият А.С.К. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл.343 в, ал.2, вр. ал.1 от НК , за това, че в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 16-0454-000007/2016 г от 29.01.2016 г на Началника на РУ гр. Сунгурларе при ОД МВР Бургас, влязло в законна сила на 10.02.2016 г и с наказателно постановление № 16 – 0454 – 000022/2016 година на началника на РУ град Сунгурларе при ОД на МВР – град Бургас, влязло в законна сила на 26.04. 2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, на 09.05.2016 г около 20,30 часа в с. Лозарево, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, управлявал моторно превозно средство-лек автомобил „Форд Транзит“ с рег. № ****, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл. 2.За посоченото в точка първа престъпление на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия А.С.К. се определя наказание шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години, както и глоба в размер на 200. 00 лева. 3. Веществени доказателства – няма. 4. Разноски по делото – няма. 5.Причинени с престъплението имуществени вреди-няма
А.С.К.
В законна сила от 21.7.2016г.

5

НОХД No 261/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Н.Н.Н.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 21.7.2016г.
Н.Н.Н.
На осн.чл. 343б, ал.1, чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обв.Н.Н.Н. се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наказание ГЛОБА в размер на СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА. На осн. чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия Н.Н.Н. наказание в размер на четири месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият Н.Н.Н. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият Н.Н.Н. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 30.04.2016г.
В законна сила от 21.7.2016г.

6

НОХД No 262/2016

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

С.Г.И.,
М.М.М.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 21.7.2016г.
С.Г.И.
На осн.чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл.194, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2, вр.чл.29, ал. 1, буква „а“ и буква „б“ от НК, на обв.С.Г.И. се определя наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно: ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА На осн. чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на обв. И. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
М.М.М.
На осн.чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, буква „б” от Наказателен кодекс на обв.М.М.М. се определя наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно: ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА На осн.чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на обв. М. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
В законна сила от 21.7.2016г.