РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 14.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 217/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

Р.Ц.Г.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 14.7.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Р.Ц.Г. с ЕГН ********** е роден на ***г***,
** ***, трудово ангажиран за ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2016г. в гр.Карнобат, на кръстовището, образувано от ул. „Димитър Благоев” и ул.”Алекси Нейчев” управлявал моторно превозно средство- Мерцедес С220 CDI“ с рег.№ А 8562 МС след употреба на наркотични вещества- амфетамин и метаамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „Драгчек“ 3000, поради което и на основание чл.343б, ал.3 връзка чл. 78а НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага АМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ глоба в размер на 1000лв., както и лишаване от право на управление на МПС за срок от единадесет месеца.
Р.Ц.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Р.Ц.Г. с ЕГН ********** е роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, с постоянен адрес ***, трудово ангажиран за ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2016г. в гр.Карнобат, на кръстовището, образувано от ул. „Димитър Благоев” и ул.”Алекси Нейчев” управлявал моторно превозно средство- Мерцедес С220 CDI“ с рег.№ А 8562 МС след употреба на наркотични вещества- амфетамин и метаамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „Драгчек“ 3000, поради което и на основание чл.343б, ал.3 връзка чл. 78а НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага АМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ глоба в размер на 1000лв., както и лишаване от право на управление на МПС за срок от единадесет месеца.
Мотиви от 14.7.2016г.
В законна сила от 30.7.2016г.

2

НОХД No 226/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

Х.Х.К.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 14.7.2016г.
Х.Х.К.
На осн. чл. 343 б, ал.1 от НКчл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното в т. 3 наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. За посоченото в т. 1 престъпление на Х.Х.К., при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя и наказание ГЛОБА в размер на 195. 00 / сто деветдесет и пет / лева. На основание чл. 343, буква „ Г ” от НК се постановява и лишаване от правоуправление за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 03. 07. 2016 година до влизане в сила на настоящото споразумение.
В законна сила от 14.7.2016г.