РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 17.6.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 489/2014

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

К.В.Т.

Т.С.С.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 17.6.2016г.

В законна сила от 11.7.2016г.

2

Гражданско дело No 15/2015

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

С.И.Ч.,
М.Т.К.

И.Г.Х.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 17.6.2016г.
ОСЪЖДА И.Г.Х. да заплати на С.И.Ч. сумата от 3 542 лв. представляваща обезщетение за причинените му от И.Х. имуществени вреди произтичащи от извършеното от него деяние - пожар на дата 31.08.2011 г. в село Черково , Община Карнобат, обл. Бургаска за което престъпление той е осъден по НОХД № 409 / 2013 година по описа на Районен съд Карнобат , от който са унищожени съответните имоти , находящи се в собственото му дворно място , образуващо УПИ I- 205 в кв. 76 по плана на село Черково , Община Карнобат, обл. Бургаска – едноетажна жилищна сграда с гредоред и частични стоманобетонови елементи със застроена площ от 51, 25 кв.м. , състояща се от три стаи и салон и стълбищна площадка с площ от 1, 40 кв.м.и пристроената към нея масивна лятна кухня към нея с площ от 43, 60 кв.м., състояща се от три помещения - входно антре с площ от 4, 20 кв.м., стая с площ от 16, 65 кв.м. и складово помещение , ведно със законната лихва върху горепосочената главница , начиная от датата на предявяването на иска в КРС – 19.05. 2014 година до окончателното й изплащане, както и сумата от 92 лв. представляваща направените от него съдебни разноски по делото на основание чл. 78 ал.1 от ГПК , като ОТХВЪРЛЯ същия иск до пълния му предявен размер от 15 000 лв. , като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА И.Г. Халачевда заплати на М.Т.К. сумата от 3 542 лв. представляваща обезщетение за причинените й от И.Х. имуществени вреди произтичащи от извършеното от него деяние - пожар на дата 31.08.2011 г. в село Черково , Община Карнобат, обл. Бургаска за което престъпление той е осъден по НОХД № 409 / 2013 година по описа на Районен съд Карнобат , от който са унищожени съответните имоти , находящи се в собственото му дворно място , образуващо УПИ I- 205 в кв. 76 по плана на село Черково , Община Карнобат, обл. Бургаска – едноетажна жилищна сграда с гредоред и частични стоманобетонови елементи със застроена площ от 51, 25 кв.м. , състояща се от три стаи и салон и стълбищна площадка с площ от 1, 40 кв.м.и пристроената към нея масивна лятна кухня към нея с площ от 43, 60 кв.м., състояща се от три помещения - входно антре с площ от 4, 20 кв.м., стая с площ от 16, 65 кв.м.и складово помещение , ведно със законната лихва върху горепосочената главница , начиная от датата на предявяването на иска в КРС – 19.05. 2014 година до окончателното й изплащане, както и сумата от 92 лв. представляваща направените от нея съдебни разноски по делото на основание чл. 78 ал.1 от ГПК , като ОТХВЪРЛЯ същия иск до пълния му предявен размер от 15 000 лв. , като неоснователен и недоказан.